Χάρτης Ιστοτόπου - Μελισσοκομία Χάρτης Ιστοτόπου - Καλλιέργειες Χάρτης Ιστοτόπου - Δενδροκαλλιέργεια Χάρτης Ιστοτόπου - Αγρότες Χάρτης Ιστοτόπου - Ειδήσεις Αμπέλι: Συμβουλές για την καταπολέμηση εντόμων και ακάρεων

Αμπέλι: Συμβουλές για την καταπολέμηση εντόμων και ακάρεων


Στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές ο λήθαργος συνεχίζεται, ενώ στις νότιες και στις πρωιμότερες έχει ξεκινήσει το φούσκωμα των ματιών στο αμπέλι, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας.

Όσον αφορά τα έντομα διογκωμένων ματιών και νεαρής βλάστησης συνιστάται ο συχνός έλεγχος των κεφαλών στο φούσκωμα των ματιών, αλλά και στα επόμενα στάδια, για την ύπαρξη φαγωμένων οφθαλμών, καθώς και για την παρουσία προνυμφών (λεπιδόπτερων) ή σκαθαριών (ωτιόρρυγχος). Προτείνεται η τοπική εφαρμογή εγκεκριμένων εντομοκτόνων, μόνο σε περίπτωση διαπιστωμένης προσβολής και ύπαρξης προνυμφών ή σκαθαριών.

Σχετικά με τα ακάρεα, και πιο συγκεκριμένα με την ακαρίωση και την ερίνωση, συνιστάται καταπολέμηση στο φούσκωμα των ματιών μόνο στην περίπτωση που έχουν διαπιστωθεί σημαντικές ζημιές (κυρίως νεκρώσεις οφθαλμών και ισχυρές παραμορφώσεις βλαστών και φυλλώματος) την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο.

Η καταπολέμηση αφορά ψεκασμό με βρέξιμο θείο 1%. Μετά την έκπτυξη των οφθαλμών και για λόγους τοξικότητας, η αναλογία πρέπει να μειωθεί σε 0,8%-0,6%. Ο ψεκασμός αυτός είναι μεγάλης σημασίας, διότι οι επεμβάσεις αργότερα, μετά την εκδήλωση των συμπτωμάτων, δεν είναι υψηλής αποτελεσματικότητας. Σημειώνεται ότι ο ψεκασμός αυτός έχει ευεργετική δράση εναντίον τόσο του ωιδίου, όσο και της φόμοψης και της μακρόφωμας.


Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال