Παράταση της προθεσμίας καταβολής της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς


Την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την παράταση της προθεσμίας καταβολής της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς έτους 2023 μέχρι και την 30η Ιουνίου 2024 αποφάσισε να εισηγηθεί το ΔΣ του ΕΛΓΑ.

Προϋπόθεση είναι οι ασφαλιζόμενοι αγρότες, που θα ασκήσουν το δικαίωμα της ευεργετικής αυτής διάταξης, να έχουν εξοφλήσει την Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά του έτους 2022.


Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال