Αναδιαμόρφωση ΚΑΠ 2024: Τι Αλλάζει για τους Αγρότες


 

Tην αναδιαµόρφωση της µέσης αξίας δικαιωµάτων, την κάλυψη αντιµετώπισης µε έως 95,1 ευρώ νέων εχθρών σε δέντρα µέσω eco-schemes και αλλαγές στη συνδεδεµένη ενίσχυση µηδικής και την ειδική βάµβακος, προβλέπει η 1η τροποποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ.Πρόκειται για τροποποιήσεις που ενσωµατώνονται άµεσα και αφορούν τις επιδοτήσεις του 2024 και οι οποίες δεν λαµβάνουν υπόψη τους τα τελευταία αιτήµατα από την ελληνική πλευρά προς τις Βρυξέλλες όπως είναι για παράδειγµα:

  • Η καθολική εξαίρεση των µικρών παραγωγών από τις πράσινες υποχρεώσεις.
  • Η αύξηση του τσεκ κατά 15% µε µετακίνηση κονδυλίων.
  • Η µετακίνηση κονδυλίων ανάµεσα στις δράσεις eco-schemes.

Οι παραπάνω αλλαγές αυτές αναµένεται να µπουν σε εφαρµογή κατά τη 2η τροποποίηση του στρατηγικού σχεδίου. Αναλυτικότερα, οι κύριες τροποποιήσεις στις άµεσες ενισχύσεις έχουν ως εξής:

  • Βασική ενίσχυση-Αναδιαµόρφωση µέσης αξίας δικαιωµάτων: ∆ιαµορφώνεται η µέση µοναδιαία αξία δικαιωµάτων στα 23 ευρώ το στρέµµα για τις αροτραίες καλλιέργειες (ήταν 21,5), στα δενδρώδη στα 28,2 ευρώ το στρέµµα (ήταν 27 ευρώ) και στα βοσκοτόπια στα 16 ευρώ το στρέµµα (ήταν 17 ευρώ το στρέµµα). Τα ποσά αυτά είναι και εκείνα που θα δοθούν και στα δικαιώµατα Εθνικού Αποθέµατος.
  • Συνδεδεµένη πρωτεϊνούχων σανοδοτικών (µηδική, τριφύλλι): Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι η καθολική χρήση πιστοποιηµένου σπόρου προς σπορά. Η επιδότηση παραµένει στα 8,3 ευρώ το στρέµµα (τιµή αναφοράς).
  • Συνδεδεµένη Ενίσχυση Βόειου Κρέατος – Μέτρο Γ: Συνδεδεµένη ενίσχυση για σφάγιο ηλικίας από 13 µηνών και έως 24 µηνών. Στην τροποποίηση προστίθεται η επιλεξιµότητα των µοσχαριών ηλικίας και 13 µηνών.
  • Ειδική ενίσχυση βάµβακος: Η ελάχιστη στρεµµατική απόδοση ορίζεται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας (νοµός), µε βάση τον µέσο όρο της πραγµατικής στρεµµατικής απόδοσης της πενταετίας 2016-2020 κάθε περιφερειακής ενότητας µειωµένο κατά 30% (ήταν 20%).
  • Eco-schemes -Κοµφούζιο: Για τη συνέχιση εφαρµογής της µεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των λεπιδοπτέρων Κοµφούζιο ανά καλλιέργεια το ποσό διαµορφώνεται πλέον ως εξής: Ροδακινιά, νεκταρινιά και βερικοκιά 40,2 ευρώ/στρµ.,∆αµασκηνιά 58,5 ευρώ/στρµ., Μηλιά, αχλαδιά και κυδωνιά 94,8 ευρώ/στρµ., Οινοποιήσιµο σταφύλι 36,6 ευρώ/στρµ., Επιτραπέζιο σταφύλι στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και η σταφίδα 63,3 ευρώ/στρµ..
  • Eco-schemes -Εξαπόλυση ωφέλιµων αρπακτικών εντόµων: Τα ποσά διαµορφώνονται πλέον ως εξής: Για την εξαπόλυση ωφέλιµων αρπακτικών εντόµων και ακάρεων στην καλλιέργεια µηλιάς, ροδακινιάς, νεκταρινιάς και κερασιάς 43 ευρώ/στρµ. ενώ για την καλλιέργεια αχλαδιάς 36 ευρώ/στρµ. και για την καλλιέργεια εσπεριδοειδών (για την καταπολέµηση κοκκοειδών, αλευρώδους και αφίδων) 39,9 ευρώ/στρµ. ενώ για την καλλιέργεια εσπεριδοειδών (για την καταπολέµηση τετράνυχων) 95,1 ευρώ/στρµ.
Πηγή www.agronews.gr


Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال