Εco-schemes μόνο για κατ' επάγγελμα αγρότες


 

O αποκλεισµός των ετεροεπαγγελµατιών αγροτών από τις δράσεις των eco-schemes για το 2024, είναι η πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι από τις διαχειριστικές αρχές και εξετάζεται σοβαρά, στα πλαίσια των δοµικών αλλαγών που θα περιλαµβάνει η 2η τροποποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ.

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, έχει δοθεί εντολή να περιοριστεί το αιτούµενο ποσό για τη συνέχεια της προγραµµατικής περιόδου, το οποίο για το 2023 αναµένεται να ξεπεράσει τελικώς τα 800 εκατ. ευρώ (κλείνουν οι αιτήσεις στις 10 Μαρτίου), µε διαθέσιµο ποσό τα 425 εκατ. ευρώ. Η πρόταση αυτή προφανώς και θα περιόριζε σηµαντικά τη ζήτηση και τους δικαιούχους στους 300.000 επαγγελµατίες του κλάδου.

Πρέπει να συµφωνήσουν και οι ευρωπαϊκές αρχές

Πληροφορίες από πηγές που εµπλέκονται ενεργά στη διαβούλευση της 2ης τροποποίησης της ΚΑΠ αναφέρουν πως προφανώς είναι ένα ζήτηµα πολιτικής απόφασης αν θα προχωρήσει κάτι τέτοιο και πως είναι και ζήτηµα από εκεί και πέρα έγκρισης των Βρυξελλών. Σηµειώνεται πως ο περιορισµός επιδοτήσεων µόνο στους κατ’ επάγγελµα αγρότες γίνεται προς το παρόν µόνο στο ΠΑΑ και σε Μέτρα όπως τα Σχέδια Βελτίωσης, και δεν έχει «απλωθεί» προς τις άµεσες ενισχύσεις.

Πόροι από τα αγροπεριβαλλοντικά στα eco-schemes

Παράλληλα, προωθείται η µεταφορά κονδυλίων από τα αγροπεριβαλλοντικά µέτρα των Προγραµµάτων στα eco-schemes ώστε να ικανοποιείται τυχόν υπερβάλουσσα ζήτηση από το 2024 και µετά. Πρόκειται για µία πηγή κοινοτικού προϋπολογισµού 888 εκατ. ευρώ, από την οποία αντλούν µέτρα όπως τα Βιολογικά, το Κοµφούζιο, οι Σπάνιες Φυλές, οι ∆ασώσεις, η Ευζωία, η Προστασία της Ορνιθοπανίδας και άλλες µικρότερης σηµασίας δράσεις. Και οι δύο παραπάνω προτάσεις γίνονται µε ορίζοντα τις φετινές αιτήσεις ΟΣ∆Ε και τις µελλοντικές.

∆ύσκολα σώζεται το 2023

Αναφορικά µε τις αιτήσεις eco-schemes για το έτος ενίσχυσης 2023, οι διαχειριστικές αρχές είναι σε θέση να µεταφέρουν πόρους µεταξύ δράσεων, χωρίς να απαιτείται η άδεια από τις Βρυξέλλες αναφέρουν νεότερες πληροφορίες. Βέβαια, για τις δράσεις που δεν έχουν τη µέγιστη απορροφητικότητα τα διαθέσιµα κονδύλια φτάνουν τα 105 εκατ. ευρώ. Το πόσα από αυτά τα κονδύλια µπορούν τελικά να µεταφερθούν µένει να φανεί, αλλά σε καµία περίπτωση δεν θα φτάσουν για να καλύψουν την υπερβάλλουσα ζήτηση στις δράσεις βιολογικών, σποράς χειµερινών σιτηρών και των ψηφιακών εργαλείων.

Πηγή www.agronews.gr

Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال