Το Κάλιο και το Μαγνήσιο κάνουν την διαφορά στην καλλιέργεια Μηδικης


Η μηδική αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τη βιώσιμη γεωργική παραγωγή ζωοτροφών πλούσιων σε πρωτεΐνες. Η μηδική χαρακτηρίζεται ως μια καλλιέργεια υψηλής παραγωγικότητας και σημαντικής απόδοσης σε χόρτο υψηλής διατροφικής αξίας.

Το γεγονός αυτό την κατατάσσει σαν ένα από τα πιο απαιτητικά σε λίπανση καλλιεργούμενα είδη. Καθώς οι κλιματικές συνθήκες συνεχίζουν να αλλάζουν, η μηδική αποτελεί μια ισχυρή εναλλακτική λύση στις συμβατικές πρωτεϊνούχες ζωοτροφές.

Η καλλιέργεια της μηδικής έχει συγκεκριμένες ανάγκες σε λιπαντικές μονάδες για να πετύχουμε το βέλτιστο της απόδοσης.

Οι ανάγκες της καλλιέργειας σε άζωτο καλύπτονται απευθείας από την ατμόσφαιρα μέσω του μηχανισμού των αζωτοβακτηρίων που έχει στις ρίζες. Σε ορισμένες περιπτώσεις η καλλιέργεια λιπαίνεται με άζωτο σε αρχικά στάδια της φύτευσης, ώστε οι ποσότητες αυτές να χρησιμοποιηθούν ως βοηθοί (starters). Η εφαρμογή αζωτούχων λιπασμάτων αργότερα, μειώνει την δράση των αζωτοβακτηριδίων τα οποία καθίστανται καχεκτικά με συνέπεια την μικρότερη ζωή της φυτείας και την μειωμένη παραγωγή.

Για την παραγωγή 1 τόνου τριφυλλιού απομακρύνονται σε kg :


Η καλλιέργεια της Μηδικής απαιτεί μεγάλες ποσότητες σε Κάλιο (τετραπλάσιες απ’ αυτές του φωσφόρου) αλλά και σημαντικές ποσότητες σε Μαγνήσιο και Θείο


Πηγή agronews.gr
Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال