Το Μέλλον της Ελαιοκαλλιέργειας: Αύξηση των Αρδευόμενων Ελαιώνων στην Ισπανία


 

Αύξηση των ελαιώνων κατά 170.000 επιπλέον εκτάρια ( 1,7 εκ. στρ) και της παραγωγής ελαιολάδου κατά 500 χιλ τόνους στις χώρες της ΕΕ κατά την επόμενη 10/ετια προβλέπει έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Και η αύξηση αυτή της παραγωγής, το κύριο μέρος της οποίας θα εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στην Ισπανία, θα καταστεί δυνατή χάρη στην αύξηση και βελτίωση των συστημάτων άρδευσης που ήδη πραγματοποιούνται στις κύριες χώρες παραγωγής αλλά και στην εφαρμογή νέων μέσων και μορφών καλλιέργειας.

Σύμφωνα με την έκθεση, το 70% των ελαιοκομικών εκτάσεων στην Ισπανία θα καταστεί αρδευόμενο, ενώ στην Ιταλία το ποσοστό αυτό μπορεί να φτάσει το 22% και στην Πορτογαλία το 8%. 

Για την Ελλάδα δεν αναφέρεται ποσοστό αύξησης στην έκθεση είναι όμως γνωστό ότι οι αρδευόμενοι ελαιώνες ήδη πρέπει να κυμαίνονται σε ποσοστό άνω του 40%.

Η αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων εκτιμάται ότι θα επιτρέψει ιδίως στην Ισπανία και Πορτογαλία την προώθηση των νέων υπερεντατικών και εντατικών σχημάτων Ελαιώνων, τα οποία ήδη αναπτύσσονται στις χώρες αυτές, αλλά και την εισαγωγή νέων ποικιλιών ελιάς που θα είναι πιο ανθεκτικές σε ασθένειες ή έντομα.

Παράλληλα η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκτιμά μια πολύ σημαντική ώθηση για τη βιολογική παραγωγή αφού θα έχει σημαντική υποστήριξη τόσο από τις κρατικές διοικήσεις όσο και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όλα αυτά βέβαια, κατά την άποψη μας, δεν φαίνεται, να ευνοούν την επίτευξη των στόχων «Από το χωράφι στο τραπέζι» και «Βιοποικιλότητα» που έχουν τεθεί στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ. Και αυτό γιατί είναι γνωστό ότι πλήρως μηχανοποιημένοι υπερεντατικοί και εντατικοί ελαιώνες απαιτούν πολλαπλάσια κατανάλωση λιπασμάτων, φαρμάκων και ενέργειας! 

Έτσι, επαυξάνονται οι προβληματισμοί για την επιτυχία των   στρατηγικών στόχων της ΕΕ με την νέα ΚΑΠ αφού σε διαφορά Κράτη όπως η Ελλάδα, οι ωφελιμότεροι περιβαλλοντικά και οικολογικά παραδοσιακοί ελαιώνες τίθενται στην ίδια, ή και κατώτερη μοίρα με τις ασκεπείς εκτάσεις και τους βοσκότοπους!

Γράφει

Νίκος Μιχελάκης

Δρ. Γεωπόνος, πρώην Δ/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Επιστ. Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ. 

*  Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕΔΗΚ.

Πηγή - radiolasithi.gr

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال