Πόσα χρήματα και τι επιδοτήσεις έχουν οι αγρότες στη Γερμανία;


 

Λόγω των διαμαρτυριών των αγροτών, γίνεται πολλή συζήτηση για την “εξαιρετικά επιδοτούμενη γεωργία” και για το πόσα κερδίζουν οι αγρότες. Κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, κατέγραψαν κέρδη ρεκόρ κατά μέσο όρο – ωστόσο οι αγρότες συχνά κερδίζουν πολύ λίγα.

Το ερώτημα: “Πόσα κερδίζουν οι αγρότες στη Γερμανία;” δεν μπορεί να απαντηθεί γενικά.

Τα εισοδήματα των γεωργών ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο της εκμετάλλευσης.

Υπάρχουν μερικές φορές σημαντικές διαφορές μεταξύ γαλακτοκομικών εκμεταλλεύσεων, αροτραίων καλλιεργειών ή εκμεταλλεύσεων που καλλιεργούν φρούτα και λαχανικά.

Οι περιφερειακές διαφορές παίζουν επίσης ρόλο. Τα εισοδήματα των γεωργών εξαρτώνται επίσης από παράγοντες όπως ο καιρός, οι ανταγωνιστές και τα πολιτικά γεγονότα.

Μετά από πολλά κακά χρόνια: Τα κέρδη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αυξήθηκαν πρόσφατα

Λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία, τα κέρδη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο, επειδή οι τιμές των γεωργικών προϊόντων έχουν αυξηθεί.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση κατάστασης της Γερμανικής Ένωσης Αγροτών, το μέσο λειτουργικό κέρδος των γερμανικών κύριων εμπορικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων το οικονομικό έτος 2022/23 ήταν λίγο κάτω από 115.400 ευρώ ανά εκμετάλλευση – για πρώτη φορά πάνω από το όριο των 100.000 ευρώ.

Ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα που δεν σημαίνει ότι οι αγρότες γενικά κερδίζουν πολλά.

Και αυτό διότι αυτό το μέσο επιχειρηματικό αποτέλεσμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό ούτε για το παρελθόν ούτε για τα μελλοντικά οικονομικά έτη.

“Δεν θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα καλά αποτελέσματα”, δήλωσε ο Joachim Rukwied, πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Αγροτών, κατά την παρουσίαση της έκθεσης κατάστασης τον Δεκέμβριο.

Γίνεται ήδη φανερό ότι τα αποτελέσματα του τρέχοντος οικονομικού έτους θα είναι χειρότερα.

Επιπλέον, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις βίωσαν πρόσφατα πολλές αδύναμες χρονιές, οπότε τα σχετικά καλά αποτελέσματα αντισταθμίζουν τις υφέσεις των προηγούμενων ετών.

Υπάρχει επίσης ένα έντονο χάσμα βορρά-νότου. Οι πολλές μικρές επιχειρήσεις στη Βάδη-Βυρτεμβέργη και τη Βαυαρία είναι κατά μέσο όρο σε χειρότερη κατάσταση από το μέσο όρο της βόρειας Γερμανίας.

Βαυαρία: Χαμηλότερα κέρδη από τον γερμανικό μέσο όρο

Σύμφωνα με το κρατικό ινστιτούτο γεωργίας, η τελευταία γεωργική έκθεση της Βαυαρίας με στοιχεία για το οικονομικό έτος 22/23 θα δημοσιευθεί το καλοκαίρι του 2024.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία αφορούν την οικονομική περίοδο 20/21, σύμφωνα με τα οποία το μέσο συνολικό εισόδημα μιας βαυαρικής κύριας γεωργικής επιχείρησης ήταν περίπου 63.000 ευρώ.

Ωστόσο, η τελευταία έκθεση κατάστασης της Γερμανικής Ένωσης Αγροτών έχει επίσης στοιχεία για τη Βαυαρία.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι βαυαρικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις πραγματοποίησαν κέρδη λίγο κάτω από 88.000 ευρώ κατά την τελευταία οικονομική χρήση.

Τα στοιχεία αυτά μπορεί να ακούγονται υψηλά για τους μη μυημένους. Αλλά αν κοιτάξετε τι πρέπει να πληρωθεί από αυτό το κέρδος, η εικόνα αλλάζει.

Οι μισθοί και όλες οι κοινωνικές παροχές – συνήθως για τον αγρότη και τα μέλη της οικογένειάς του – πρέπει να καταβληθούν από αυτό το κέρδος.

Αυτό σημαίνει ότι τα 88.000 ευρώ είναι ο ετήσιος μισθός συνήθως τουλάχιστον 1,5 ατόμου – για παράδειγμα, του αγρότη και της συζύγου του, η οποία εργάζεται με μερική απασχόληση και βοηθάει κατά τα άλλα στο αγρόκτημα.

Ο Ruckwied εξηγεί ότι το κέρδος χρησιμοποιείται επίσης για την πληρωμή των συντάξεων των παλαιών αγροτών, τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων, οι οποίες απαιτούν αύξηση του κεφαλαίου, και τη δημιουργία λειτουργικών αποθεμάτων.

Οι αγρότες παλεύουν με την αύξηση του κόστους και την επενδυτική πίεση

Στην πραγματικότητα, οι αγρότες πρέπει να βάζουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για μηχανήματα, λιπάσματα και ζωοτροφές, για παράδειγμα.

Οι μετατροπές στάβλων και τα νέα κτίρια έχουν επίσης γίνει πολύ πιο ακριβά. Για τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, αυτό είναι συχνά σχεδόν αδύνατο να το αντέξουν οικονομικά.

Σύμφωνα με την Ένωση Αγροτών της Βαυαρίας, σχεδόν κανείς δεν κατασκευάζει σήμερα νέο στάβλο.

Το οικονομικό ρίσκο είναι πολύ υψηλό ως προς το αν το κόστος μπορεί να αποσβεστεί ή αν τα πρότυπα θα αλλάξουν και πάλι σε λίγα χρόνια.

Ένας άλλος παράγοντας κόστους: μεταξύ 2010 και 2020, οι τιμές ενοικίασης αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 62% σε όλη τη χώρα.

Οι τιμές αγοράς αγροτικής γης αυξήθηκαν ακόμη πιο απότομα. Επιπλέον, οι έντονες διακυμάνσεις στην αγορά και στις καιρικές συνθήκες αποτελούν μεγάλη πρόκληση για τους αγρότες.

Σχεδόν καμία γεωργική εκμετάλλευση δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς επιδοτήσεις

Ανάλογα με τη γεωργική εκμετάλλευση, οι επιδοτήσεις αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ του εισοδήματος.

Τα σχετικά στοιχεία δημοσιεύονται από το Ομοσπονδιακό Κέντρο Γεωργικών Πληροφοριών.

Για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κύριας απασχόλησης, το μερίδιο του εισοδήματος ήταν 45%, για τις νομικές οντότητες 50% κατά μέσο όρο.

Επιδοτήσεις: Δεν είναι “δώρο”, αλλά υπό προϋποθέσεις

Οι αγρότες δεν λαμβάνουν αυτές τις επιδοτήσεις ως “δώρο”, αλλά συνδέονται πλέον με την εκπλήρωση προϋποθέσεων – αυτό ισχύει και για τις πριμοδοτήσεις γης, γράφει το Ομοσπονδιακό Κέντρο Γεωργικών Πληροφοριών.

Για παράδειγμα, τουλάχιστον το τέσσερα τοις εκατό της καλλιεργήσιμης γης πρέπει να διατεθεί για αγρανάπαυση.

Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Κέντρο Αγροτικής Πληροφόρησης, μια άλλη προϋπόθεση είναι ότι οι τύποι καλλιεργειών σε μια έκταση πρέπει να εναλλάσσονται συχνότερα, ώστε να μειωθεί το ποσοστό των μονοκαλλιεργειών.

Επιπλέον, το ένα τέταρτο των άμεσων ενισχύσεων συνδέεται με την τήρηση των κανονισμών βιολογικής γεωργίας.

Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις που επιθυμούν να εξασφαλίσουν αυτά τα χρήματα πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες για το περιβάλλον, την προστασία του κλίματος ή τη βιοποικιλότητα που υπερβαίνουν τις γενικές απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος.

Οι επιδοτήσεις αποτελούν επομένως μια εξίσωση των επιβαρύνσεων για κοινωνικά επιθυμητές υπηρεσίες.

Η γεωργία δεν είναι ο τομέας με τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις

Μια ματιά στην έκθεση επιδοτήσεων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης δείχνει: Ο εμπορικός τομέας λαμβάνει τα περισσότερα χρήματα – συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων για την ενεργειακή μετάβαση.

Οι επιδοτήσεις του αναμένεται να αυξηθούν σε 26,9 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024, πράγμα που σημαίνει ότι περίπου το 40% των ομοσπονδιακών επιδοτήσεων φέτος θα ωφελήσει τον εμπορικό τομέα.

Στον τομέα των τροφίμων και της γεωργίας, οι επιδοτήσεις εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024.

Ενώ οι επιδοτήσεις θα αυξηθούν σε άλλους τομείς, το ποσό θα μειωθεί σε αυτούς τους τομείς. Το 2021, το ποσό ήταν ακόμη 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Γερμανία έλαβε περίπου επτά δισεκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη γεωργία το 2022.

Μόνο δύο χώρες έλαβαν περισσότερες γεωργικές επιδοτήσεις της ΕΕ: Η Γαλλία και η Ισπανία.

Οι επιδοτήσεις αυτές είναι οι πιο σημαντικές για την γεωργία: Ευνοϊκές τιμές καταναλωτή

Σύμφωνα με τη Γερμανική Ένωση Αγροτών, η γεωργία χωρίς επιδοτήσεις θα οδηγούσε σε περισσότερες εισαγωγές και λιγότερη περιφερειακή παραγωγή.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το κόστος εργασίας και τα πρότυπα είναι χαμηλότερα σε άλλες χώρες – πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να παράγουν φθηνότερα.

Ένας στόχος των επιδοτήσεων είναι να διατηρηθούν οι τιμές των τροφίμων σε χαμηλά επίπεδα, διότι χωρίς άμεσες ενισχύσεις, οι τιμές των γεωργικών προϊόντων θα έπρεπε να είναι υψηλότερες.

Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Γεωργίας, οι επιδοτήσεις δικαιολογούνται από τον ιδιαίτερο ρόλο της γεωργίας, η οποία εξασφαλίζει τη συνεχή παροχή υψηλής ποιότητας, υγιεινών και προσιτών τροφίμων για τον πληθυσμό.

Οι επιδοτήσεις αποσκοπούν κυρίως στην άμβλυνση των μεγάλων διακυμάνσεων των τιμών των γεωργικών προϊόντων, προκειμένου να σταθεροποιηθούν τα γεωργικά εισοδήματα.

Η στήριξη χρησιμεύει επίσης ως αντιστάθμισμα για τα πολύ υψηλά πρότυπα των χωρών της ΕΕ στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, των ζώων και των καταναλωτών σε σύγκριση με άλλες χώρες του κόσμου.

Οι υψηλότερες απαιτήσεις καθιστούν την παραγωγή τροφίμων ακριβότερη και σημαίνουν ότι οι τιμές της παγκόσμιας αγοράς για γεωργικά προϊόντα όπως το κρέας ή τα σιτηρά δεν επαρκούν γενικά για την οικονομική λειτουργία μιας γεωργικής επιχείρησης στη Γερμανία – ιδίως επειδή το κόστος εργασίας στη Γερμανία, για παράδειγμα, είναι σημαντικά υψηλότερο από ό,τι σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Η γεωργία επιδοτείται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση – βάσει της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΓΠ), η οποία υφίσταται εδώ και πάνω από 60 χρόνια και έχει τις ρίζες της στη Συνθήκη της Ρώμης του 1957. Αυτές υπογράφηκαν από τα έξι ιδρυτικά κράτη της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

Στόχος ήταν η προώθηση της γεωργικής παραγωγικότητας και η σταθεροποίηση των αγορών στην κατεστραμμένη μεταπολεμική Ευρώπη.

Επιπλέον, οι οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις επρόκειτο να λάβουν ένα ασφαλές εισόδημα

Πηγη www.grland.info

Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال