Επιδότηση 487 ευρώ ανά ζωική μονάδα σε νέο μέτρο για τα βοοειδή


Το Μέτρο της Ευζωίας επανέρχεται στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ και πλέον θα περιλαµβάνει και την επιδότηση των βοοειδών, µε προγραµµατισµένο συνολικό προϋπολογισµό 10 εκατ. ευρώ.

Για όποιον βοοτρόφο είναι σε θέση να ακολουθήσει µία σειρά 6 δεσµεύσεων η επιδότηση ορίζεται στα 487 ευρώ ανά ΜΖΚ για όλο το κοπάδι που διατηρεί. Οι σχετικές ενέργειες για την επιδότηση περιλαµβάνουν από την τοποθέτηση ειδικών κολάρων ηλεκτρονικής παρακολούθησης έως την ετήσια συντήρηση του προαύλιου χώρου. Αναλυτικότερα οι δεσµεύσεις µε βάση το ΣΣ ΚΑΠ έχουν ως εξής:

Έξοδος των ζώων σε προαύλιο χώρο και ετήσια συντήρηση του χώρου: Αφορά απολυµάνσεις και καθαρισµούς, την επιδιόρθωση ή την αντικατάσταση όλων των υλικών και κατασκευών του προαύλιου χώρου (στέγαστρα, ποτίστρες, ταίστρες, κ.ά.), καθώς και αντικατάσταση εντοµοπαγίδων. Επιδότηση 235 ευρώ ανά ΜΖΚ.

Για τους µόσχους που εκτρέφονται οµαδικά, µείωση του αριθµού των ζώων, έτσι ώστε ο ελεύθερος χώρος που διατίθεται για κάθε µόσχο να αυξηθεί: Πρέπει ο ελεύθερος χώρος που διατίθεται για κάθε µόσχο να αυξηθεί τουλάχιστον: - στα 2 τ.µ. για κάθε µόσχο ζώντος βάρους µικρότερο των 150 κιλών, - στα 2,5 τ.µ. για κάθε µόσχο ζώντος βάρους 150 κιλών έως 220 κιλών και - 3,0 τ.µ. για κάθε µόσχο ζώντος βάρους άνω των 220 κιλών. Επιδότηση 76 ευρώ ανά ΜΖΚ.

Μη αποµάκρυνση των µοσχαριών από την µητέρα µέχρι την ηλικία 3 µηνών: Επιδότηση 96 ευρώ ανά ΜΖΚ.

Ηλεκτρονική παρακολούθηση παραµέτρων υγείας και συµπεριφοράς των ζώων: Η δράση περιλαµβάνει τοποθέτηση κολάρων ηλεκτρονικής παρακολούθησης παραµέτρων υγείας και συµπεριφοράς των ζώων µέσω τεχνολογιών smart farm. Μετά την ηλικία των 6 µηνών, στα θηλυκά ζώα θα µπει το πρώτο σύστηµα ενώ στα αρσενικά δεν απαιτείται πλέον επειδή κατά βάση η ευζωία τους και η υγεία τους έχει πλέον σταθεροποιηθεί. Επιδότηση 65 ευρώ ανά ΜΖΚ.

Ορθολογική χρήση κτηνιατρικών αντιµικροβιακών φαρµάκων: Χρήση κτηνιατρικών αντιµικροβιακών φαρµάκων στα ζώα µετά από δοκιµή ευαισθησίας (αντιβιόγραµµα) για τη στοχευµένη θεραπεία των λοιµώξεων και την αποτελεσµατικότερη διαχείριση τους. Επιδότηση 15 ευρώ ανά ΜΖΚ.

Ετήσια αντικατάσταση ανταλλακτικών ξεστρών ή αντικατάσταση ξεστρών: Για την οικονοµική ενίσχυση της δέσµευσης αυτής, η ύπαρξη των ξεστρών είναι προαπαιτούµενο. Επιδότηση 25 ευρώ ανά ΜΖΚ.

Η ενίσχυση είναι για πέντε έτη και φτάνει συνολικά τα 487 ευρώ ανά Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ) σε ετήσια βάση ανάλογα µε τις αναλαµβανόµενες δεσµεύσεις. Σηµειώνεται πως 1 βοοειδές κάτω των 12 µηνών ισούται µε 0,4 ΜΖΚ, 1 βοοειδές 12 µηνών έως 2 ετών µε 0,7 ΜΖΚ και 1 βοοειδές άνω των 2 ετών µε 1 ΜΖΚ
Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال