Αύξηση Τιμών Λιπασμάτων στην Ελλάδα και Ευρώπη : Οι Αριθμοί της Eurostat


 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, oι τιμές των λιπασμάτων το 2023 ήταν χαμηλότερες από ό,τι το 2022 σε 22 χώρες της ΕΕ (από τις 26 με διαθέσιμα στοιχεία).

Όπως μπορείτε να δείτε και στον παρακάτω πίνακα, οι τιμές μειώθηκαν ταχύτερα στο Λουξεμβούργο (-46%), τη Σουηδία (-41%) και τη Φινλανδία (-39%).

Αντίθετα, οι τιμές ήταν υψηλότερες στην Κύπρο (14%), τη Μάλτα (9%), την Ελλάδα (6%) και τη Ρουμανία (3%).
Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال