Επαναστατικές Αλλαγές στην Ελληνική Αγροτική Παραγωγή: Η Πρόταση Αυγενάκη

 


Αναρτήθηκε προς διαβούλευση (http://www.opengov.gr/ypaat/?p=2996) το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο: «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων και άλλες διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης».

Σε μια εποχή όπου η αγροτική ανάπτυξη αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την εθνική οικονομία, η Ελλάδα κάνει ένα μεγάλο βήμα προς την εκσυγχρονισμένη αγροτική παραγωγή. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, παρουσίασε πρόσφατα ένα φιλόδοξο σχέδιο νόμου που στοχεύει στην ενίσχυση και την αναβάθμιση του αγροτικού τομέα.

Το νομοσχέδιο, που αναρτήθηκε προς διαβούλευση, περιλαμβάνει μια σειρά από καινοτόμες ρυθμίσεις που αφορούν την κτηνοτροφία, την αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες, τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων. Μεταξύ των προτάσεων είναι η δημιουργία κτηνοτροφικών πάρκων, η εισαγωγή του αλιευτικού τουρισμού και η ενίσχυση της παράλληλης παραγωγής αγροτικών προϊόντων με τη λειτουργία αγροφωτοβολταϊκών.

Επιπλέον, το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία Αγροτικών Τμημάτων στα Επιμελητήρια, με στόχο την ενίσχυση των επαγγελματιών αγροτών και την παροχή σε αυτούς των απαραίτητων γνώσεων για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της νέας εποχής.

Ο Υπουργός Αυγενάκης τονίζει ότι το νομοσχέδιο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την εκσυγχρονισμένη αγροτική παραγωγή, με στόχο την παροχή νέων προοπτικών στους Έλληνες αγρότες. Η προσπάθεια αυτή αντανακλά την ανάγκη για μια πιο βιώσιμη, παραγωγική και ανταγωνιστική αγροτική οικονομία, που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και να συμβάλει στην εθνική ανάπτυξη.

Στόχοι του σχεδίου νόμου:

Ø  Δημιουργεί κτηνοτροφικά πάρκα για τον σταυλισμό των ζώων στηρίζοντας τη βιωσιμότητα των μικρών κτηνοτροφικών επιχειρήσεων.

Ø  Αντιμετωπίζει τη γραφειοκρατία και δίνει λύση στο χρόνιο πρόβλημα των ενδικοφανών αλιευτικών προσφυγών.

Ø  Εισάγει ρυθμίσεις για τον αλιευτικό τουρισμό και τις υδατοκαλλιέργειες.

Ø  Δημιουργεί επαρκές πλαίσιο για την παράλληλη παραγωγή αγροτικών προϊόντων και λειτουργία φωτοβολταϊκών σε γη υψηλής παραγωγικότητας.

Ø  Βοηθά την καθημερινότητα των παραγωγών και επιλύει χρόνια προβλήματά τους, εξασφαλίζοντας την εν γένει βιωσιμότητά τους.

Ø  Διευθετεί και εξορθολογίζει λειτουργικά, κανονιστικά και νομοθετικά ζητήματα πάσης φύσεως.

Ø  Εξασφαλίζει την βελτίωση της λειτουργίας οργανισμών.

Ø  Συστήνει Αγροτικά Τμήματα στα Επιμελητήρια ενισχύοντας την αγροτική επιχειρηματικότητα.

Με πληροφορίες από  www.in.gr

Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال