Νέο νομοσχέδιο: Τι αλλάζει στα αγροτικά φωτοβολταϊκά


Σε μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ της γεωργικής δραστηριότητας και της παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά σε γη υψηλής παραγωγικότητας στοχεύει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που τέθηκε σε διαβούλευση.

Όπως αναφέρεται σχετικά στην αιτιολογική έκθεση, το νομοσχέδιο επιχειρεί «να ρυθμίσει τον αναγκαίο συγκερασμό μεταξύ αφενός της γεωργικής δραστηριότητας, αφετέρου δε της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών, σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, προκειμένου να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των εν λόγω περιοχών και για τις δύο δραστηριότητες, σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις».
Συγκεκριμένα με το άρθρο 33 διασφαλίζεται η επισιτιστική ασφάλεια της χώρας προστατεύοντας την αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από επενδύσεις που αφορούν τον τομέα της ενέργειας (αγροφωτοβολταϊκά). Πιο αναλυτικά, σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από την αγροτική εκμετάλλευση – αγροτική δραστηριότητα και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε.

Με την έναρξη ισχύος της κοινής απόφασης για την αποδοχή αιτήσεων για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης που υποβάλλονται στον αρμόδιο Διαχειριστή, προς εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του ενός μεγαβάτ (1 MW), στις ανωτέρω εκτάσεις, λαμβάνοντας υπόψη και την ισχύ σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με την κοινή απόφαση του δωδέκατου εδαφίου, απαιτείται η άσκηση καλλιεργητικής δραστηριότητας.

Tα είδη και οι καλλιέργειες των φυτών υποδεικνύονται από μελέτη, όπως και οι συνθήκες της καλλιέργειάς τους. Κατόπιν διενέργειας της μελέτης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται οι κατηγορίες των αιτούντων, οι λεπτομέρειες, προϋποθέσεις και διαδικασίες για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σταθμών και την άσκηση της καλλιεργητικής δραστηριότητας.

Με την έναρξη ισχύος της κοινής απόφασης για την αποδοχή αιτήσεων για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης που υποβάλλονται στον αρμόδιο Διαχειριστή, προς εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του ενός μεγαβάτ (1 MW), στις ανωτέρω εκτάσεις, λαμβάνοντας υπόψη και την ισχύ σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με την κοινή απόφαση του δωδέκατου εδαφίου, απαιτείται η άσκηση καλλιεργητικής δραστηριότητας.

Tα είδη και οι καλλιέργειες των φυτών υποδεικνύονται από μελέτη, όπως και οι συνθήκες της καλλιέργειάς τους. Κατόπιν διενέργειας της μελέτης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται οι κατηγορίες των αιτούντων, οι λεπτομέρειες, προϋποθέσεις και διαδικασίες για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σταθμών και την άσκηση της καλλιεργητικής δραστηριότητας.

Πηγή www.newsit.gr

 

Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال