Νέες Ευκαιρίες για Νέους Αγρότες: Επιχορήγηση και Δάνεια έως 100.000 Ευρώ


 

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της Agrenda, το ταµείο αυτό θα είναι σε θέση να προσφέρει επιχορήγηση ακόµη και µεγαλύτερη από το καθιερωµένο Μέτρο του ΠΑΑ «πακέτο» µε εγγυηµένο δανεισµό, ώστε να µειωθούν ή ακόµη και να µηδενιστούν οι εξασφαλίσεις από πλευράς νέου αγρότη.

Πώς θα λειτουργεί

Για παράδειγµα, ένας νέος αγρότης ενδιαφέρεται να µπει σε αυτό το Ταµείο για το µέγιστο ποσό ύψους 100.000 ευρώ. Θα λαµβάνει λοιπόν µη επιστρεπτέα επιχορήγηση 48.000 ευρώ (σαν το πριµ πρώτης εγκατάστασης) και δάνειο εγγυηµένο ύψους 52.000 ευρώ. Ο όρος είναι το δάνειο να είναι µεγαλύτερο από το ποσό της επιχορήγησης. Προφανώς ο δικαιούχος θα δένεται µε σχετικές δεσµεύσεις όπως είναι για παράδειγµα η παραµονή στο αγροτικό επάγγελµα κ.λπ, παρόµοιες µε εκείνες του Μέτρου του ΠΑΑ που θα προκηρυχθεί εντός του έτους. Μάλιστα, το δάνειο αλλά και η επιχορήγηση θα µπορεί να διατεθεί στο 100% για αγορά γης, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ.

Το εργαλείο αυτό θα είναι «αµοιβαίως αποκλειόµενο» µε το Μέτρο Νέων Αγροτών. ∆ηλαδή δεν θα µπορεί κάποιος να µπει στο Μέτρο ή να έχει ήδη λάβει χρήµατα από αυτό και παράλληλα να εξασφαλίσει τη χρηµατοδότησή του από αυτό το εργαλείο. Θα πρέπει να επιλέξει ανάµεσα στα δύο. Άλλωστε, οι ήδη δικαιούχοι του Μέτρου ή όσοι µπουν στο νέο πρόγραµµα µπορούν να έχουν πρόσβαση για εγγυηµένα δάνεια µέσω του Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το χρονοδιάγραµµα ενεργοποίησης του Ταµείου Νέων Αγροτών

Το Ταµείο Νέων Αγροτών θα είναι διαθέσιµο από το 2025. 

Τον ερχόµενο Φλεβάρη ξεκινάει η µελέτη σχεδιασµού που θα ορίσει το πώς θα είναι η λειτουργία του, αν θα φτάσει τελικά το µάξιµουµ των 100.000 ευρώ ανά δικαιούχο, τις δεσµεύσεις του δικαιούχου κ.λπ. 

Η µελέτη αυτή αναµένεται να ολοκληρωθεί µέσα σε 6 - 9 µήνες ενώ στη συνέχεια θα αναλάβει ο διαχειριστής (Αναπτυξιακή Τράπεζα π.χ)  ο οποίος θα πρέπει να «τρέξει» τη σύσταση και λειτουργία του Ταµείου, διαδικασία που θα κρατήσει περί τους 3 - 4 µήνες. 

Σε πρώτη φάση ο προϋπολογισµός του εργαλείου θα είναι 10 εκατ. ευρώ που σηµαίνει ότι οι δικαιούχοι θα είναι λίγοι. Ωστόσο, όπως µας αναφέρει πηγή που εµπλέκεται στο σχεδιασµό του, και το ταµείο µικροπιστώσεων ευρώ είχε αρχικά προϋπολογισµό 20 εκατ. και τελικά έχει φτάσει πλέον τα 60 εκατ. ευρώ.

Το εργαλείο αυτό ήδη έχει προβλεφθεί στις διατάξεις του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027 που αναφέρει ότι:

«Το χρηµατοδοτικό εργαλείο θα χορηγεί στήριξη, η οποία θα περιλαµβάνει σε µία ενιαία πράξη κεφάλαιο µη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κατ’ αποκοπή ποσό) και παροχή εγγύησης για καταβολή δανείου. Το συνολικό ύψος της στήριξης (άθροισµα του κατ’ αποκοπή ποσού και του ακαθάριστου ισοδύναµου επιχορήγησης) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ».

Γιώργος Κοντονής - agronews.gr

Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال