Αυστηρά πρόστιμα αγροτών χωρίς τακτοποιημένα τιμολόγια στο MyData


 

Εν αναμονή των εφαρμοστικών αποφάσεων και μιας πιθανής παράτασης βρίσκονται χιλιάδες αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκονται στην σκιά ενός βουνού μηχανογραφικών απαιτήσεων τις οποίες εισάγει στην καθημερινότητά τους το φορολογικό νομοσχέδιο με την καθολική και οριζόντια απαίτηση τήρησης ψηφιακών βιβλίων.

Αυστηρά πρόστιμα για επαγγελματίες αγρότες χωρίς τακτοποιημένα τιμολόγια στο MyData, πρώτες ποινές το 2024

Αν και ο κρατικός μηχανισμός και εν προκειμένω η πλατφόρμα του MyData δεν είναι επίσης σε θέση να εισέλθουν σε αυτή τη νέα φορολογική πραγματικότητα, οι κατευθύνσεις είναι σαφείς και σοβαρά πρόστιμα φαίνονται στον ορίζοντα για όσους επαγγελματίες αγρότες δεν προσαρμοστούν εγκαίρως στις νέες απαιτήσεις.

Έστω ότι ένας αγρότης παραδίδει βαμβάκι με κλειστή τιμή. Για μια μέση σοδειά από 100 στρέμματα, με βάση τις σημερινές τιμές, το τιμολόγιο θα είναι της τάξης των περίπου 20.000 ευρώ. Αν δεν αναρτήσει εντός 24ωρου το τιμολόγιο αυτό, βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα πρόστιμο που αναλογεί στο 10% του τιμολογίου

Φυσικά, δεν έχει ξεκαθαριστεί στην συγκεκριμένη περίπτωση αν ο παραγωγός θα χρεωθεί με 2.000 ευρώ ή με 250 ευρώ, μιας και τα 250 ευρώ είναι το ημερήσιο ταβάνι για μια τέτοιου είδους απόκλιση από τους νέους κανονισμούς.

Στους κύκλους φοροτεχνικών, αναφέρουν ότι το σύστημα ποινών θα καθυστερήσει να ενεργοποιηθεί, αφού το σύστημα δεν είναι έτοιμο. Ακόμα εκκρεμεί διευθέτηση της αναγραφής κωδικού QR στα τιμολόγια. Δεν αποκλείεται δηλαδή η υπόθεση να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή μετά το δεύτερο μισό του 2024.

Σύμφωνα με το φορολογικό νομοσχέδιο, εντός του 2024 γίνεται υποχρεωτική η ανάρτηση εσόδων και δαπανών στο MyData. Τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν μπορεί να είναι μικρότερα από τα έξοδα που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα. Επίσης, οι δαπάνες μιας επιχείρησης που δεν έχουν διαβιβαστεί δεν θα εκπίπτουν.

Το νομοσχέδιο προβλέπει, ότι σε οντότητα που παραβιάζει την υποχρέωση της ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην ΑΑΔΕ, παραλείποντας να διαβιβάσει ή διαβιβάζοντας εκπρόθεσμα τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

1.  Αν, ως εκδότης, δεν διαβιβάσει συνόψεις εκδοθέντων παραστατικών εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης, τίτλων κτήσης και λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή ειδικών φορολογικών διατάξεων, τιμωρείται με πρόστιμο ίσο με το 10% της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ σε ημερήσια βάση και τις 100.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.

2.  Αν δεν διαβιβάσει δεδομένα που αφορούν εγγραφές μισθοδοσίας, αποσβέσεων και λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και εξόδων για σκοπούς προσδιορισμού του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος ή δεν διαβιβάσει, ως εκδότης τιμολόγησης ή ως λήπτης αυτοτιμολόγησης, χαρακτηρισμούς δεδομένων εσόδων, με αποτέλεσμα οι χαρακτηρισμοί αυτοί να μην περιληφθούν στην οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος, του επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 250 ευρώ ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

3.  Αν διαβιβάσει ως εκδότης σύνοψη εκδοθέντος παραστατικού, μετά από διαβίβαση παράλειψης ή απόκλισης από τον λήπτη, εφόσον η αρχική διαβιβασθείσα αξία είναι μικρότερη της πραγματικής, πρόστιμο ίσο με το 5% της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου.

4.  Αν δεν διαβιβάσει ψηφιακά παραστατικά διακίνησης, το πρόστιμο ανέρχεται σε 100 ευρώ για κάθε παράβαση μη διαβίβασης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ σε ημερήσια βάση και τις 20.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.

5.  Αν δεν διαβιβάσει λοιπά παραστατικά είσπραξης, επιστροφής ή παραγγελίας, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ, για κάθε παράβαση μη διαβίβασης.

6.  Δεν επιβάλλεται πρόστιμο αν το παραστατικό εσόδου με το οποίο τα λοιπά παραστατικά είσπραξης συσχετίζονται έχει εκδοθεί προ κάθε φορολογικού ελέγχου.

7.  Σε περίπτωση παραβάσεων εκπρόθεσμης διαβίβασης των ανωτέρω στοιχείων, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% του αντίστοιχου προστίμου που προβλέπεται σε περίπτωση μη διαβίβασης.

με πληροφορίες  agronews.gr


Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال