Πρώτη η Θεσσαλία στην παραγωγή πρόβειου γάλακτος


 

Η Θεσσαλία καταγράφει την πρωτιά στην παραγωγή πρόβειου γάλακτος στο σύνολο της χώρας κατά την διάρκεια του 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο ΕΛ.ΓΟ Δήμητρα, στις 16 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά

Οι περιφέρειες με το μεγαλύτερο όγκο παραγωγής είναι η Θεσσαλία που παράγει το 22,37% της συνολικής παραγωγής και 140.754 τόνους, η Δυτική Ελλάδα με ποσοστό 18,07% και 113.713 τόνους, η Κεντρική Μακεδονία με ποσοστό 12,80% και 80,524 τόνους, η Κρήτη με 9,48% και 59.616 τόνους και το Βόρειο Αιγαίο με ποσοστό 7,33% και 46.109 τόνους.

Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال