Αν είσαι σύζυγος αγρότη ή αγρότισσας δεν μπορείς να ενταχθείς στους Νέους Αγρότες


Αν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών αλλά είστε παντρεμένοι με επαγγελματία αγρότη ή αγρότισσα ξεχάστε το γιατί δεν μπορείτε.

Συγκεκριμένα στην προδημοσίευση 1ης Πρόσκληση για την παρέμβαση Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν σύζυγο η οποία ή ο οποίος:

έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2024 με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ ή
τα έτη 2022 ή/και 2023 έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 16.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα την Κρήτη και την Εύβοια και τα 13.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας ή
είναι επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης ή διασταυρωτικού ελέγχου του ΜΑΑΕ.

Το λογικό είναι για έναν νέο ή νέα που θέλει να ασχοληθεί με το αγροτικό επάγγελμα να έχει γονείς ή να είναι παντεμένος ή παντρεμένη με κάποιον αγρότη για να μπορεί να έχει μια βοήθεια στα πρώτα χρόνια. Αυτό όμως δεν ισχύει για την χώρα μας. 

Για να γίνεις Νέος Αγρότης ή Αγρότισσα θα πρέπει να έχεις παντρευτεί γιατρό ή δικηγόρο ή δάσκαλο αλλά όχι άνθρωπο που ασχολείται με το αγροτικό επάγγελμα. 

Άρα να προσέχετε ποιους ή ποιες παντρεύεστε. Εξαιρούνται πάντως οι σύζυγοι των επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας (ψαράδες).

Κατά τα άλλα δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν φυσικά πρόσωπα, που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, ο αρχηγός της εκμετάλλευσης πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Έχει ενηλικιωθεί και δεν έχει υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας του/της στο τέλος του έτους έκδοσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΥΑ 519/135068/5.5.2023, Β’3071, άρθρο 3, παρ. 18).

2. Είναι μόνιμος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρμογής του μέτρου 2

3. Είναι νόμιμος κάτοχος οικονομικά αυτόνομης γεωργικής – κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (ιδιόκτητο ζωικό κεφάλαιο) και είναι νομικά και οικονομικά υπεύθυνος για την κανονική λειτουργία της.

4. Εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκμετάλλευση ήτοι εγγράφεται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

5. Υποβάλλει παραδεκτή ΕΑΕ για το έτος 2024.

6. Έχει τουλάχιστον επίπεδο γνώσεων 4 δηλαδή είναι απόφοιτος επαγγελματικής σχολής ή Λυκείου είτε έχει επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 δηλαδή απολυτήριο γυμνασίου και ταυτόχρονα εκπαίδευση γεωτεχνικής κατεύθυνσης διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών που δεν αποτελεί μέρος πιστοποιητικού ή διπλώματος (μη τυπικής εκπαίδευσης - βεβαίωση από την αρμόδια αρχή). Εάν δεν καλύπτονται τα ελάχιστα εκπαιδευτικά προσόντα οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 (απολυτήριο γυμνασίου) και επαγγελματικά προσόντα ως εξής: Άσκηση του επαγγέλματος του αγρεργάτη με πλήρη απασχόληση επί τρία συναπτά έτη ή επί ισοδύναμο χρονικό διάστημα με μειωμένο ωράριο, κατά την τελευταία δεκαετία (αποδεικνύεται με πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή, δελτία μισθοδοσίας ή εργόσημο ή άλλα σχετικά έγγραφα, εφόσον διευκρινίζουν σαφώς τις επαγγελματικές δραστηριότητες) ή να είναι ασφαλισμένοι ως μέλη «αγροτικής οικογενειακής εκμετάλλευσης» κατά την έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με έναρξη ασφάλισης τουλάχιστον από το έτος 2022.

7. Δεν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.

8. Κατά τα τελευταία τέσσερα έτη πριν από το προηγούμενο έτος από εκείνο του έτους αναφοράς (2019 – 2022), να μην έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ με μέσο όρο τυπικής απόδοσης που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι επιλέξιμοι όσοι κατά τα έτη 2019 – 2022 έχουν υποβάλει έστω και μία δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 16.000 ευρώ.

9. Δεν έχει μόνιμη εξωγεωργική απασχόληση, εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη ή, αν έχει, δεσμεύεται να τη διακόψει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξέτασης της αίτησής του (εφόσον κριθεί επιλέξιμος) και πριν την ένταξή του στο μέτρο.

10. Δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος μέτρων νέων γεωργών του ΠΑΑ 2014 – 2022, του ΠΑΑ 2007 – 2013 και του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000 – 2006.

11. Εάν έχει τη φοιτητική ιδιότητα να έχει συμπληρώσει τον αριθμό των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.

12. Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις έως τις 31/12/2025 ή να έχει απαλλαγεί από αυτές, ώστε να έχει τη δυνατότητα άσκησης της αρχηγίας της εκμετάλλευσής του.

13. Εάν λαμβάνει επίδομα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67% να κρίνεται από τον αρμόδιο φορέα (ΚΕΠΑ) ως ικανός/ικανή προς εργασία (βιοποριστικό επάγγελμα).

Πηγή agrotypos.gr
Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال