Ελαιοκομία : Συμβουλές για τη σωστή λίπανση της ελιάς


 

Χρήσιμες πληροφορίες για την κατάλληλη λίπανση των ελαιόδεντρων.

Σημαντικότερα θρεπτικά στοιχεία 

Ν - Άζωτο 

 • Το άζωτο είναι καθοριστικό στην ανάπτυξη της βλάστησης και την παραγωγή των δέντρων. 
 • Αποτελεί το σημαντικότερο θρεπτικό στοιχείο στην καλλιέργεια της ελιάς μιας και: 
 • Αυξάνει τον αριθμό και το βάρος των καρπών. 
 • Ενισχύει την ανάπτυξη της ανοιξιάτικης βλάστησης 
 • Βοηθά την φυσιολογική ανάπτυξη των ανθέων βελτιώνοντας την καρπόδεση. 
 • Μειώνει την παρενιαυτοφορία. 

Ρ - Φώσφορος 

 • Ο φώσφορος στους αρδευόμενους ελαιώνες και στις βρώσιμες ποικιλίες παίζει καθοριστικό ρόλο και πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην φωσφορούχο λίπανση καθώς επηρεάζει τον αριθμό, το μέγεθος, το βάρος και την ωρίμανση των καρπών. 

Κ - Κάλιο 

 • Το κάλιο είναι το σημαντικότερο στοιχείο για την ελαιοπαραγωγή. Η έλλειψη καλίου μειώνει άμεσα την παραγωγή και επιδρά αρνητικά στην ποιότητα και την ελαιοπεριεκτικότητα των καρπών. 
 • Αυξάνει το μέγεθος και το βάρος των καρπών. 
 • Αυξάνει την περιεκτικότητα του καρπού σε λάδι. 
 • Ρυθμίζει την απορρόφηση, τη διακίνηση, και την αποθήκευση του νερού εντός του φυτού 
 • Αυξάνει την αντοχή του δέντρου στον παγετό, την ξηρασία, σε εχθρούς και ασθένειες και αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

Β - Βόριο 

 • Το βόριο σχετίζεται άμεσα με την γονιμότητα του ελαιώνα και είναι το σημαντικότερο ιχνοστοιχείο στο ελαιόδεντρο. 
 • 1. Ενισχύει στη βλάστηση. 
 • 2. Συμβάλει στο σχηματισμό των ανθέων και την άνθιση. 
 • 3. Βοηθά  στη γονιμοποίηση και την καρπόδεση. 

Βασική λίπανση 

Κατά την χειμερινή περίοδο (Δεκέμβριος – Φεβρουάριος) 

Στόχος είναι η κάλυψη των βασικών αναγκών του δέντρου με θρεπτικά στοιχεία, απαραίτητα για την ανάπτυξη της βλάστησης, την διαφοροποίηση των οφθαλμών, την άνθιση και την καρπόδεση. 

Στους ξηρικούς ελαιώνες με τη βασική λίπανση χορηγείται όλη η ποσότητα του λιπάσματος σε μία δόση . 

Σε αρδευόμενους ελαιώνες με την βασική λίπανση χορηγούνται τα 2/3 της συνολικής ποσότητας του Αζώτου και του Καλίου και όλη η ποσότητα του Φωσφόρου. 

Προτιμάται το Άζωτο βραδείας αποδέσμευσης λόγω του αργού ρυθμού απορρόφησης, και της αποφυγής των απωλειών Ν λόγω έκπλυσης. 

Δόση: 3 - 5 Kg / δέντρο 

Επιφανειακή λίπανση 

Πριν την σκλήρυνσης του πυρήνα (Ιούνιος) 

Στους αρδευόμενους ελαιώνες για την μείωση της καρπόπτωσης, την ανάπτυξη του καρπού και την απόκτηση επαρκούς βλάστησης για την καρποφορία τα επόμενης χρονιάς, εφαρμόζεται επιφανειακή Αζωτούχος λίπανση (το υπόλοιπο 1/3 του απαιτούμενου Αζώτου) και άρδευση, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της καρπόδεσης (Ιούνιο). 

Προτιμώνται λιπάσματα όπως η Νιτροθειική Αμμωνία ή λιπάσματα με Άζωτο βραδείας αποδέσμευσης γιατί: 

καλύπτουν τις ανάγκες της καλλιέργειας έως την έναρξη της ωρίμανσης 

δε δημιουργούν ανταγωνισμό μεταξύ βλάστησης – καρποφορίας που μπορεί να οδηγήσει σε καρπόπτωση. 

Δόση: 1 - 2 Kg / δέντρο 

Κατά την έναρξη αύξησης της σάρκας – ελαιογένεσης (Αύγουστος) 

Σε επιτραπέζιες ποικιλίες που επιδιώκεται αύξηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών, αλλά και σε ελαιοποιήσιμες ποικιλίες την χρονιά της μεγάλης παραγωγής, συνίσταται εκτός από την αζωτούχο λίπανση του Ιουνιού και δεύτερη εφαρμογή Αζώτου και καλίου κατά την έναρξη αύξησης τα σάρκας (Αύγουστο). 

Δόση: 1 - 2 Kg / δέντρο


Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال