Τεχνικές Πρακτικές για Υγιείς Ελαιώνες: Ψεκασμοί κατά του Κυκλοκονίου και της Καρκίνωσης


 

Απαιτείται η διενέργεια ψεκασμών με χαλκούχα σκευάσματα για το κυκλοκόνιο και την καρκίνωση μετά το πέρας της συγκομιδής στους ελαιώνες καθώς επικρατούν συνθήκες υψηλής σχετικής υγρασίας και έντονων βροχοπτώσεων με τις θερμοκρασίες να διατηρούνται σε μέτρια επίπεδα

Διπλοί ψεκασμοί για το κυκλοκόνιο

Η γνωστή μυκητολογική ασθένεια, κυκλοκόνιο (Spilocaea oleagina), ενδημεί στην περιοχή́ μας και εμφανίζεται κυρίως στα φύλλα των ελαιόδεντρων σχηματίζοντας χαρακτηριστικές καστανές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια, γνωστές και ως <<μάτια παγωνιού>>. Προκαλεί επίσης, φυλλόπτωση, μειωμένη καρποφορία και κατ’ επέκταση εξασθένιση των δέντρων.

Λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα χρονική περίοδο, όπου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η συγκομιδή του ελαιόκαρπου, σύσταση προς τους παραγωγούς, η διενέργεια ψεκασμού με κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν ή με χαλκούχο σκεύασμα για την καταπολέμηση του μύκητα. Τονίζουν πως παρόλο που τα συμπτώματα δεν είναι ακόμα διακριτά, αυτό δεν αναιρεί την ύπαρξη του μύκητα και την δυνατότητά του να προσβάλλει άμεσα τα δέντρα. Οι ελαιώνες που μένουν αψέκαστοι ή δεν τυγχάνουν ιδιαίτερα εντατικής καλλιέργειας καθώς και εκείνοι εντός οικοπέδων ή αυλών και κήπων, πολλές φορές εξελίσσονται σε εστίες από όπου ο μύκητας εξαπλώνεται και διαδίδεται ευρύτερα στις επιμέρους περιοχές.

Τούτων δοθέντων, οι ελαιοπαραγωγοί θα πρέπει να προβούν στον ψεκασμό των ελαιώνων τους και ιδιαίτερα εκείνων, στους οποίους λόγω του γεωμορφολογικού ανάγλυφου, επικρατούν υψηλές τιμές σχετικής υγρασίας σε συνδυασμό με θερμοκρασίες που είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ειδικοί προτείνουν την υλοποίηση δύο ψεκασμών με την μεσολάβηση ενός περίπου μήνα. Η διενέργεια ψεκασμών είναι επίσης, απαραίτητη και σε ελαιώνες που δεν έφεραν σημαντικό φορτίο ηρτημένης εσοδείας κατά την φετινή χρονιά.    

Αξίζει να σημειωθεί, πως η γενικευμένη προσβολή από κυκλοκόνιο μπορεί να επιδράσει καθοριστικά στην καρποφορία των ελαιόδεντρων για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τεχνική άποψη των γεωπόνων καθώς και το ιστορικό κάθε ελαιώνα.  

Προσοχή στις καλλιεργητικές εργασίες και απολυμάνσεις πληγών για την καρκίνωση

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να παρέχεται στην καταπολέμηση του κυκλοκονίου και στις περιπτώσεις των ελαιώνων όπου υφίσταται η ασθένεια της καρκίνωσης. Η καρκίνωση οφείλεται στο βακτήριο (Pseudomonas syringae pv. savastanoi) το οποίο προσβάλλει τα πληγωμένα δέντρα μέσα από πληγές που προκαλούνται από καλλιεργητικές εργασίες ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Το χαρακτηριστικότερο σύμπτωμα είναι η δημιουργία όγκων στα κλαδιά, στον κορμό και στις ρίζες. Ο χαλκός συμβάλλει στον περιορισμό της διάδοσης του βακτηρίου.  

Στις περιπτώσεις ελαιώνων με τέτοια προσβολή, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να παρέχεται στο κλάδεμα όπου καλό θα ήταν να πραγματοποιείται με ξηρό καιρό και τα κλαδευτικά εργαλεία να απολυμαίνονται. Παράλληλα, είναι αναγκαία η απολύμανση των τομών και ευρύτερα των πληγών με πυκνό διάλυμα χαλκούχου σκευάσματος ή με αλοιφές επικάλυψης. Η τυχόν ύπαρξη προσβολής σε ελαιώνες επιβάλλει ακόμη πιο επισταμένη προσοχή στην υλοποίηση του ψεκασμού με χαλκούχα σκευάσματα, ασχέτως του φορτίου ηρτημένης εσοδείας που έφερε ο συγκεκριμένος ελαιώνας, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω


Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال