Αυξημένη Παραγωγή Ελαιολάδου: Η Διαφυλλική Λίπανση Βορίου Κάνει Θαύματα στους Ελαιώνες


 

Η διαφυλλική λίπανση , όπως γνωρίζουν καλά οι ελαιοπαραγωγοί, δεν αντικαθιστά τη λίπανση του εδάφους, αλλά τη συμπληρώνει, με το διπλό πλεονέκτημα της μείωσης των δόσεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται και της άμεσης κάλυψης των αναγκών του φυτού. 

Μεταξύ αυτών, η λίπανση με βόριο - το οποίο είναι τόσο διαφυλλικό όσο και με βάση το έδαφος - είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την ελιά, επειδή διεγείρει τη γονιμότητα της γύρης, προάγει την καρποφορία και μειώνει την πτώση των καρπώνΕπιπλέον, το βόριο είναι απαραίτητο για το σχηματισμό αυξινών και λιγνίνης και κάνει το φυτό πιο ανθεκτικό στη θερμική καταπόνηση (από τον παγετό μέχρι την ξηρασία).

Από αυτή την άποψη, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα μιας μελέτης για την απόδοση και την ποιότητα των ελιών που διεξήχθη στην Τουρκία

Η μελέτη, πραγματοποιήθηκε σε περισσότερες από 250 δειγματοληψίες σε έδαφος και φύλλα, αφορούσε έξι (6) διαφορετικές τοποθεσίες στη χώρα που είχαν διαφορετικά επίπεδα βορίου στο έδαφος και στα φύλλα (μεταξύ 0,23 και 1,40 mg/kg στο έδαφος και μεταξύ 12,03 και 17,29 mg /kg σε φύλλα).

Η λίπανση του εδάφους έγινε στο τέλος του χειμώνα και επομένως πριν από τη βλαστική αφύπνιση με χρήση 4 κιλών βορίου ανά στρέμμα, ενώ η διαφυλλική λίπανση έγινε με 300 mg ανά λίτρο, σε τρεις διαφορετικούς χρόνους: 

-  αμέσως μετά τη συγκομιδή,

-  πριν την ανθοφορία και

-  μετά την καρπόδεση.

Τα αποτελέσματα κατέγραψαν σημαντική αύξηση της παραγωγής σε δύο περιπτώσεις, μεταξύ 50 και 75%, αλλά και στις άλλες τέσσερις τοποθεσίες η παραγωγικότητα ήταν υψηλότερη από ό,τι στους τοπικούς ελαιώνες όπου δεν είχε γίνει η επεξεργασία.

Ειδικότερα, τονίστηκε ότι το βόριο, αύξησε, τα φύλλα και τους καρπούς, αυξάνοντας την περιεκτικότητα σε λάδι

Με βάση λοιπόν τα αποτελέσματα, οι ερευνητές συμφώνησαν ότι η διαφυλλική εφαρμογή βορίου, στις τρεις διακριτές φάσεις (δηλαδή μετά τη συγκομιδή, πριν την ανθοφορία και μετά την καρποφορία) συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας του ελαιώνα.

OlivoNews, GIORNALE DI OLIVICOLTURA E PENSIERO CIRCOLARE

Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال