Εντός της εβδομάδας η εξόφληση βασικής και πριμ αναδιανεμητικής ενίσχυσης


 

Ούτε πέντε εργάσιµες ηµέρες δεν έµειναν µέχρι την προγραµµατισµένη, άνευ απροόπτου για την ερχόµενη Παρασκευή 22 του µήνα, πληρωµή του υπόλοιπου 30% της βασικής ενίσχυσης και της αναδιανεµητικής

Το σύστηµα άνοιξε για διορθώσεις µε πολύ στενά περιθώρια ενώ ήδη έκλεισε ξανά-κατά το σύνηθες- προκειµένου να ολοκληρωθούν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι και οι σχετικές δοκιµαστικές πληρωµές ώστε να καταστεί εφικτό το χρονοδιάγραµµα, που θέλει τα χρήµατα στους παραγωγούς να έχουν µπει πριν τις αργίες των εορτών. Σε κάθε περίπτωση, δεν µιλάµε πλέον για εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης, αφού το πρασίνισµα, που έχει πλέον περάσει στα οικολογικά σχήµατα όλα δείχνουν πως µετατίθεται για την άνοιξη του 2024. Άγνωστο εν τω µεταξύ παραµένει ακόµα και το θέµα της πληρωµής των νέων γεωργών µε ένα ποσό περί τα 28 εκατ. ευρώ, αφού δεν υπάρχει καµία σχετική επίσηµη ανακοίνωση.

Βέβαια, σε αυτή τη φάση το µεγάλο ζήτηµα αφορά το monitoring και τις διορθώσεις που κλήθηκαν να κάνουν οι αγρότες. Αφενός δεν είναι σίγουρο ότι όσοι ήθελαν να προχωρήσουν σε διορθώσεις πρόλαβαν να τις κάνουν και αφετέρου το κατά πόσο οι όποιες αλλαγές θα ενσωµατωθούν τελικά στις λίστες για την εξόφληση της βασικής.

Κατά τα λοιπά, σύµφωνα πάντα µε τις σχετικές ανακοινώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ:

Η συνολική βασική ενίσχυση που προβλέπεται για το 2023 είναι 829 εκατ. ευρώ έναντι 1.068 εκατ. ευρώ το 2022. Η διαφορά των 239 εκατ. ευρώ έχει µεταφερθεί στην αναδιανεµητική ενίσχυση (178 εκατ. ευρώ), τις νέες συνδεµένες ενισχύσεις και τα τοµεακά προγράµµατα. Εξ αυτών, ο αρχικός υπολογισµός της πληρωµής για το 70% ττης βασικής ενίσχυσης µε βάσει τις υποβληθείσες αιτήσεις ΟΣΔΕ του 2023, αντιστοιχεί στα 519.269.910 ευρώ.

Για τις βοσκοτοπικές εκτάσεις, που δηλώνονται ως βοσκότοποι σε καλή γεωργική κατάσταση, προκειµένου να είναι επιλέξιµες προς ενίσχυση, αυτό επιτυγχάνεται µόνο µε τη δήλωση ζωικού κεφαλαίου. Για τον λόγο αυτό ήδη από το 2022 δεν έχει κατανεµηθεί Εθνικό Απόθεµα σε βοσκοτόπια χωρίς ζώα, γεγονός που αποτέλεσε τη βασικότερη αιτία δέσµευσης των δικαιούχου αυτών, την µη πληρωµή τους και εν τέλει την αποµείωση του συνολικού ποσού της πληρωµής της βασικής ενίσχυσης κατά 14,5 εκατ. ευρώ.

με πληροφορίες  agronews.gr

Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال