Ανοίγοντας Νέους Ορίζοντες: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για Drones


 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) πραγματοποιεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Βασική εκπαίδευση χειριστών ΣμηΕΑ – Απόκτηση διπλώματος Α1/Α2/Α3» διάρκειας 50 διδακτικών ωρών (2 ECTS) το οποίο θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως (Σύγχρονη και Ασύγχρονη εκπαίδευση) μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης του E-class ΚΕΔΙΒΙΜ και Διά Ζώσης (απαιτείται η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων).

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η προώθηση της γνώσης των Συστημάτων Μη επανδρωμένων Αεροσκαφών, του τρόπου σχεδιασμού μιας ασφαλούς πτήσης και του σχεδιασμού πτήσεων με σωστές παραμέτρους ανάλογα με τον σκοπό και τους στόχους της πτήσης.

Το πρόγραμμα αυτό παρέχει τη δυνατότητα στους επιμορφούμενους, ακόμα και αν δεν έχουν καμία προηγούμενη εμπειρία, να εξοικειωθούν με την χρήση των ΣμηΕα, να αποκτήσουν δίπλωμα χειριστή Α1/Α3 και Α2 κατηγορίας και να είναι σε θέση να σχεδιάσουν σωστά μια πτήση ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο θα πραγματοποιηθεί.

Ο τρόπος εκμάθησης θα περιλαμβάνει βασικούς ορισμούς και γνώσεις για τις τεχνολογίες αυτές αλλά και επίδειξη της λειτουργίας με διά ζώσης εκπαίδευση. Θα δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να σχεδιάσουν μια πραγματική πτήση, να την υλοποιήσουν καθώς και να εκπαιδευτούν σε βασικούς χειρισμούς των ΣμηΕΑ με πρακτική εξάσκηση.

Τέλος, θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους εκπαιδευόμενους να εξεταστούν για την απόκτηση διπλώματος χειριστή ΣμηΕΑ κατηγορίας Α1/Α3 και Α2.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

-  Έμπειρους ή/και νέους παραγωγούς.

-  Γεωπόνους, με ή χωρίς καθόλου εργασιακή εμπειρία.

-  Μηχανικούς (Πολιτικούς, Μεταλλειολόγους, Αρχιτέκτονες, Τοπογράφους κ.α.).

-  Όσοι επιθυμούν να μάθουν το βασικό χειρισμό ενός ΣμηΕΑ και να αποκτήσουν επίσημη πιστοποίηση χειριστή.

Οι λήξη των εγγραφών είναι μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες  "Βασική εκπαίδευση χειριστών ΣμηΕΑ – Απόκτηση διπλώματος Α1/Α2/Α3" 

Πηγή giorgoskatsadonis.blogspot.com

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال