Χάρτης Ιστοτόπου - Μελισσοκομία Χάρτης Ιστοτόπου - Καλλιέργειες Χάρτης Ιστοτόπου - Δενδροκαλλιέργεια Χάρτης Ιστοτόπου - Αγρότες Χάρτης Ιστοτόπου - Ειδήσεις Αλλαγές στους όρους και προϋποθέσεις για καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης

Αλλαγές στους όρους και προϋποθέσεις για καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης


 

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 27462/15.3.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης, βάσει του άρθρου 18 του ν. 4801/2021 (Α΄83).

Στην υπό στοιχεία 27462/15.3.2022 κοινή υπουργική απόφαση επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 1. Η παρ. 5 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Κατ’ εξαίρεση, στο πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας των προϊόντων της φαρμακευτικής κάνναβης, επιτρέπεται η μεταφορά προϊόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2ΙΔ του ν. 4139/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 5039/2023, σε άλλους φορείς εντός και εκτός Ελλάδας, που διαθέτουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια, για την διενέργεια διεργασιών που δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του φορέα (π.χ. υπηρεσίες ακτινοβόλησης). Για τη μεταφορά των προϊόντων ισχύουν οι απαιτήσεις των παρ.1-4.»

Διαβάστε αναλυτικά την τροποποίηση της απόφασης  ΕΔΩ

Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال