Κρίσιμες Εξελίξεις στην Είσπραξη Χρεών στα ασφαλιστικά ταμεία . Έρχονται κατασχέσεις


 

Μέτρα κατά των οφειλετών δρομολογεί το ΚΕΑΟ, μετά την νέα έκρηξη των οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, που έσπασαν για πρώτη φορά το «φράγμα» των 47 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την γ’ τριμηνιαία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, στα τέλη Σεπτεμβρίου το συνολικό χρέος ανήλθε στα 47,16 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,7 δισ. ευρώ μέσα σε ένα έτος και πάνω από 622 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τρεις μήνες νωρίτερα.

Το ΚΕΑΟ ήδη απέστειλε 17.579 νέες ατομικές ειδοποιήσεις, ασκώντας περισσότερη πίεση στους οφειλέτες, ώστε να ενταχθούν σε κάποιας μορφής ρύθμιση, ή να εξοφλήσουν άπαξ το χρέος τους. Το χρονικό περιθώριο που δίνεται για να τακτοποιηθεί η συγκεκριμένη εκκρεμότητα είναι 20 μέρες μετά την παραλαβή της σχετικής ατομικής ειδοποίησης. Εν συνεχεία ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε να εκκινήσει η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

Πιο συγκεκριμένα, το ΚΕΑΟ αξιολογεί τον οφειλέτη μέσω της δημιουργίας ενός ατομικού προφίλ, ακριβώς πριν από τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Εκτός από τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει το ίδιο το Κέντρο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του, υπάρχει διασύνδεση με το Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), ενώ αξιοποιούνται και στοιχεία από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Εν συνεχεία, τίθενται προς χρήση ειδικά κριτήρια για να φανεί ο βαθμός εισπραξιμότητας και η επισφάλεια της κάθε οφειλής. Αυτά είναι:

Ύψος οφειλής: Από αυτό εξαρτάται και η επιλογή του κατάλληλου είδους μέτρου.
Συμπεριφορά οφειλέτη: Αξιολογείται η στάση του οφειλέτη σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Για παράδειγμα ελέγχεται αν καταβάλλονται οι τρέχουσες εισφορές, ή εάν καταβάλλεται παράλληλα ανελλιπώς ένα ποσό ως «έναντι» για να μειώνεται η ληξιπρόθεσμη οφειλή. Σε μια τέτοια περίπτωση, το προφίλ της αξιοπιστίας του οφειλέτη ενισχύεται και, για όσο διαρκεί αυτή η συμπεριφορά, τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης δεν ενεργοποιούνται άμεσα.


Παλαιότητα οφειλής: Εξετάζεται το χρονικό σημείο δημιουργίας των οφειλών. Έτσι, εκτιμάται αν τα χρέη οφείλονται στην οικονομική κρίση, ή είναι αποτέλεσμα της συστηματικής αφερεγγυότητας του οφειλέτη. Πρέπει να επισημανθεί ότι, από το σύνολο του χρέους, πάνω από το 66%, δηλαδή 31,25 δισ. ευρώ είναι «παλιό», δηλαδή έχει δημιουργηθεί πριν από το 2009.


Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία του ΚΕΑΟ δείχνουν ότι μεγάλο μέρος του χρέους, έχει συσσωρευτεί σε μικροφειλέτες (οφειλές έως 15.000 ευρώ). Επίσης, φαίνεται ότι από τις πιέσεις που ασκούνται, υπάρχει ροή εσόδων, καθώς εισπράχθηκαν περισσότερα από 436 εκατ. ευρώ μέσα σε τρεις μήνες, αλλά πάλι αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο στην περαιτέρω σημαντική αύξηση του χρέους.

Πιο αναλυτικά, από την γ’ έκθεση του ΚΕΑΟ για τη φετινή χρονιά, προκύπτουν τα εξής:

To γ’ τρίμηνο εισπράχθηκαν 436.282.464 ευρώ. Στο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους, το ΚΕΑΟ εισέπραξε περισσότερα από 1,24 δισ. ευρώ.
Εντάχθηκαν στο ΚΕΑΟ κατά το διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2023, άλλοι 51.185 νέοι οφειλέτες, με συνολικό χρέος προς την Κοινωνική Ασφάλιση, ύψους 20.723.232 ευρώ. Ο συνολικός αριθμός τους ανήλθε πλέον σε 2.296.099 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Το συνολικό χρέος στο ΚΕΑΟ στα τέλη Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, ήταν 47,16 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξημένο κατά 622.378.751 ευρώ, μέσα σε ένα τρίμηνο. Η μεταβολή αυτή προέκυψε λόγω αύξησης 227.762.605 στις κύριες οφειλές και 394.616.146 από πρόσθετα τέλη.
Σε σχέση με πριν από ένα έτος, όταν το χρέος ήταν στα 45,46 δισ. ευρώ, διαπιστώνεται αύξηση κατά 1,7 δισ. ευρώ.

Το περισσότερο χρέος (24,21 δισ. ευρώ), έχει συσσωρευτεί σε 564.118 οφειλέτες, που προέρχονται από το πρώην ΙΚΑ, άρα είναι κυρίως νομικά πρόσωπα. Σε πλήθος, οι περισσότεροι οφειλέτες (860.916) είναι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ, που χρωστούν συνολικά 5,66 δισ. ευρώ. Σημαντικό όμως είναι και το χρέος που έχει συγκεντρωθεί σε 491.816 οφειλέτες που προέρχονται από τον ΟΑΕΕ (ελεύθεροι επαγγελματίες), το οποίο ανέρχεται σε 13,8 δισ. ευρώ.

Διαπιστώνεται συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες. Έτσι, 1.742.773 οφειλέτες ή το 75,9% του συνόλου, έχουν χρέος έως 15.000 ευρώ ο καθένας. Επίσης, το 89,08% του συνόλου ή 2.045.319 οφειλέτες, έχουν χρέος έως 30.000 ευρώ ο καθένας.

Το 14,13% του τρέχοντος υπολοίπου, ακριβέστερα 6,66 δισ. ευρώ, έχει συγκεντρωθεί σε 94.798 οφειλέτες, με χρέος 50.000 – 100.000 ευρώ έκαστος.

Για άλλη μια φορά διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος του χρέους προς το ΚΕΑΟ, αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες, που χρωστούν πάνω από 1 εκατ. ευρώ έκαστος. Ειδικότερα, καταγράφηκαν μόλις 2.605 οφειλέτες αυτής της κατηγορίας, που συγκεντρώνουν το 23,60% του συνόλου του χρέους, δηλαδή 11,13 δισ. ευρώ.
Το 66,26% του συνόλου του χρέους, δηλαδή 31,25 δισ. ευρώ θεωρείται «παλιό» καθώς η χρονολογική αφετηρία του, ξεκινάει πριν από το 2009. Το χρέος αυτό έχει συσσωρευτεί σε 647.891 οφειλέτες. Αντίστοιχα, τα υπόλοιπα 15,91 δισ. ευρώ του χρέους, προέκυψαν μετά το 2009, άρα προέρχονται από την περίοδο της οικονομικής κρίσης και μετά και αφορούν αισθητά περισσότερους, δηλαδή 1.648.208 οφειλέτες.
Κατά το γ’ τρίμηνο εστάλησαν από το ΚΕΑΟ 17.579 ατομικές ειδοποιήσεις προς οφειλέτες ώστε να ρυθμίσουν το χρέος τους.


Οι ενεργές ρυθμίσεις στα τέλη Σεπτεμβρίου ήταν 362.468 και το ποσό προς ρύθμιση 4,76 δισ. ευρώ.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال