Υδροξειδιο του χαλκου για ελιες


 

Το υδροξείδιο του χαλκού (Cu(OH)2) είναι ένα γαλάζιο στερεό που χρησιμοποιείται στη γεωργία, κυρίως στην καλλιέργεια της ελιάς. Ας δούμε πώς χρησιμοποιείται και τι προσφέρει στα ελαιόδεντρα:

  • Χρήση στην Ελιά: Το υδροξείδιο του χαλκού χρησιμοποιείται στην ελαιοκαλλιέργεια κυρίως για προληπτικούς ψεκασμούς. Αυτοί οι ψεκασμοί βοηθούν στην πρόληψη της εισόδου παθογόνων μικροοργανισμών στο δέντρο, ιδιαίτερα μετά το κλάδεμα ή σε περιπτώσεις τραυματισμών από κακοκαιρία ή χρήση ραβδιστικών εργαλείων.
  • Παθογόνα που Αντιμετωπίζονται: Τα σημαντικότερα παθογόνα που αντιμετωπίζονται με τη χρήση υδροξειδίου του χαλκού στα ελαιόδεντρα είναι το κυκλοκόνιο, το γλοιοσπόριο, η κερκόσπορα και η καρκίνωση.
  • Χρονική Εφαρμογή: Οι ψεκασμοί με χαλκό συνήθως γίνονται σε συγκεκριμένα στάδια ανάπτυξης του ελαιόδεντρου, με 3 με 5 ψεκασμούς συνολικά. Ο πρώτος ψεκασμός γίνεται συνήθως στα μετά τη συγκομιδή.
  • Εφαρμογή μετά το Κλάδεμα: Συνιστάται ένας ακόμη ψεκασμός με υδροξείδιο του χαλκού μετά το κλάδεμα του δέντρου.
  • Ασφάλεια και Βιολογική Καλλιέργεια: Ο ψεκασμός με χαλκό θεωρείται ασφαλής πρακτική και μπορεί να εφαρμοστεί και σε βιολογικές ελαιοκαλλιέργειες.
Για να γίνει αποτελεσματική εφαρμογή θα πρέπει να επιλεγεί μια μέρα χωρίς βροχοπτώσεις και έντονους ανέμους και ιδανικά αφού έχουν επέλθει οι βροχερές μέρες.


Κυριότερα χαλκούχα σκευάσματα

Τα βασικότερα είδη χαλκού είναι τρία:

1. Υδροξείδιο του χαλκού: Εφαρμόζεται κυρίως μετά το κλάδεμα και κατά την περίοδο της άνθησης.
2. Βορδιγάλειος πολτός: Συνήθως αποτελεί την πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση των παθογόνων. Η αναλογία που θα χρησιμοποιηθεί και το στάδιο που θα γίνει η εφαρμογή θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική ώστε να μην είναι τελικά τοξικό για τα φυτικά μέρη. 
3. Οξυχλωριούχος χαλκός: Συνήθως αναμειγνύεται με διαφυλλικό σκεύασμα καλίου το οποίο αυξάνει την ελαιοπεριεκτικότητα.


Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال