Κίνδυνος απένταξης νέων αγροτών λόγω ακαρπίας της ελιάς


 

Ενταγμένοι νέοι αγρότες που δεν μπορούν να φτάσουν το απαιτούμενο εισόδημα, καθώς δεν έχουν παραγωγή

Τον κίνδυνο να μείνουν εκτός του προγράμματος διατρέχουν οι νέοι αγρότες, οι οποίοι είναι ενταγμένοι της 3ης πρόσκλησης (έτος αιτήσεων 2021) στην Ανατολική Μακεδονία, λόγω της ακαρπίας της ελιάς, πρόβλημα που αντιμετωπίζουν φέτος παραγωγικές περιοχές της χώρας.

Ειδικότερα, στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, υπάρχουν ενταγμένοι νέοι αγρότες που δεν μπορούν, λόγω της έντονης ακαρπίας στη ελιά, να φτάσουν το απαιτούμενο εισόδημα για να καλύψουν τις τυπικές υποχρεώσεις τους, όπως αυτές αναφέρονται στην πρόσκληση του Μέτρου (κύκλος εργασιών από γεωργικές δραστηριότητες τουλάχιστον ίσος με το 50% της τυπικής απόδοσης εισόδου στο μέτρο).

Το θέμα αυτό έφερε στη δημοσιότητα το παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), μετά από πληροφόρηση που είχε από μέλη του μελετητές γεωτεχνικούς. Σε σχετική επιστολή του αναφέρεται στο πρόβλημα που ανέκυψε λόγω της ακαρπίας της ελιάς, το οποίο έχει πανελλαδικές όμως διαστάσεις, οι επιπτώσεις του οποίου επηρεάζουν τα εισοδήματα του έτους 2023 πολλών νέων αγροτών.

Οι υποχρεώσεις

Αναλυτικότερα, όπως επισημαίνεται μία από τις υποχρεώσεις των νέων αγροτών της 3ης πρόσκλησης είναι η εξής: «από το επόμενο ημερολογιακό έτος από εκείνο του έτους ένταξής τους οι νέοι αγρότες να πραγματοποιήσουν κύκλο εργασιών (πωλήσει βάσει Ε3) που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο με 50% της τυπικής απόδοσης εισόδου στο μέτρο» (άρθρο 10, παρ. 1, σημείο 1.3 της ΥΑ).

Καθώς όμως η πλειοψηφία των νέων αγροτών εντάχθηκε κατά το έτος 2022, το έτος ελέγχου της παραπάνω δέσμευσης είναι το 2023. «Στην περιοχή μας αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, για το έτος 2023, έχει διαπιστωθεί έντονο το φαινόμενο της ακαρπίας στην ελαιοκαλλιέργεια, καθώς και σε άλλες καλλιέργειες (πχ. αμυγδαλιά). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν ενταγμένοι νέοι αγρότες που δεν μπορούν να φτάσουν το απαιτούμενο εισόδημα, καθώς δεν έχουν παραγωγή».

Κίνδυνος να επιστρέψουν και τις εισπραχθέντες προκαταβολές

Επειδή η ακαρπία αυτή είναι εκτεταμένη, αλλά δεν αποτελεί φαινόμενο που τυγχάνει άμεσης αποζημίωσης και ελέγχου από αρμόδιες υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ (ΕΛΓΑ κλπ), κατά συνέπεια, όπως επισημαίνουν οι γεωτεχνικοί, δεν υπάρχει και η δυνατότητα να αποδειχθεί ότι η δέσμευση του νέου αγρότη – ελαιοπαραγωγού, δεν τηρήθηκε λόγω ανωτέρας βίας. «Δημιουργείται, έτσι, μεγάλος κίνδυνος οι συγκεκριμένοι νέοι αγρότες ελαιοπαραγωγοί να απενταχθούν από το πρόγραμμα και να επιστρέψουν τις εισπραχθέντες προκαταβολές», τονίζουν.

Με βάση τα παραπάνω, οι γεωτεχνικοί της Ανατολικής Μακεδονίας, ζητούν να εξευρεθεί λύση επί του συγκεκριμένου προβλήματος «καθότι σε διαφορετική περίπτωση θα πληγούν νέοι αγρότες που ξεκίνησαν μια νέα ζωή και επαγγελματική προσπάθεια στην ελληνική ύπαιθρο, έχοντας ως βασική τους απασχόληση την ελαιοκαλλιέργεια ή άλλες καλλιέργειες που πλήττονται φέτος από την ακαρπία».


www.in.gr

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال