Ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον νέο ιό που βλάπτει σοβαρά τις καλλιέργειες τομάτας και πιπεριάς


 

Έκθεση της Επιτροπής περιγράφει την κατάσταση της επιδημίας και αξιολογεί τον αντίκτυπο των μέτρων έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για τον έλεγχο της εισαγωγής και της εξάπλωσης ενός νέου ιού που ονομάζεται ιός του καστανού καρπού της ντομάτας.

Από την εμφάνισή του στην ΕΕ το 2018, ο ιός των καρπών της ντομάτας έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες ντομάτας και πιπεριάς. Τα μολυσμένα φυτά πεθαίνουν ή παράγουν παραμορφωμένους, μη εμπορεύσιμους καρπούς. Τα έκτακτα μέτρα της ΕΕ περιλαμβάνουν ελέγχους στην παραγωγή, εισαγωγή και διακίνηση σπόρων και φυτών τομάτας και πιπεριάς και σε περίπτωση εκδήλωσης εστίας, εφαρμογή αυστηρών μέτρων υγιεινής και άλλων μέτρων.

Στόχος της Επιτροπής SANTE της ΕΕ, ήταν να αναλυθεί η κατάσταση σχετικά με την εκδήλωση εστιών του ιού της καστανής ρυτίδωσης των καρπών τομάτας (ToBRFV) και να αξιολογηθούν τα μέτρα ελέγχου που εφαρμόστηκαν. Επιπλέον, η έκθεση αναλύει τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με την εκδήλωση εστιών ToBRFV στο έδαφός τους και τα εισαγόμενα φορτία σπόρων τομάτας και
πιπεριάς που διαπιστώθηκε ότι δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες εισαγωγής της ΕΕ λόγω της
παρουσίας ToBRFV.
Η έκθεση αναφέρει τα μέσα με τα οποία ο ιός εισέρχεται και εξαπλώνεται στους σπόρους τομάτας
και πιπεριάς, στα φυτά προς φύτευση και στις καλλιέργειες κηπευτικών. Επισημαίνει τους
παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας έκτακτης
ανάγκης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των βέλτιστων πρακτικών, καθώς και τους πιθανούς
τρόπους βελτίωσης ορισμένων διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα έκτακτα μέτρα της ΕΕ, που εισήχθησαν για πρώτη φορά το 2019, δημιούργησαν υψηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης για τη νόσο και συνέβαλαν στον έλεγχο των εστιών, αλλά δεν απέτρεψαν την εισαγωγή του ιού σε νέες εγκαταστάσεις παραγωγής και την εξάπλωσή του σε μολυσμένες καλλιέργειες

Τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας και των δοκιμών σε εισαγόμενους σπόρους δείχνουν ότι ο
επιπολασμός της μόλυνσης στα εν λόγω φορτία είναι υψηλότερος απ’ ό,τι θεωρείτο προηγουμένως
πιθανό. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με ελλείψεις στην εφαρμογή και την εποπτεία της
δειγματοληψίας και των δοκιμών σε μητρικά φυτά και παρτίδες σπόρων προς σπορά στα κράτη
μέλη, συνεπάγεται σημαντικό φυτοϋγειονομικό κίνδυνο για την ΕΕ.
Διαπιστώνει περαιτέρω ότι οι μολυσμένοι σπόροι και τα φυτά είναι πιθανώς οι πιο σημαντικές οδοί για την εισαγωγή του ιού σε μια τοποθεσία παραγωγής. Τέλος, η έκθεση υπογραμμίζει τη σημασία των αυστηρών μέτρων για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου νέων εστιών στην ΕΕ και διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση των μέτρων ελέγχου.

Για να διαβάσετε την αξιολόγηση της έκθεσης σχετικά με τα μέτρα για τον έλεγχο του ιού της ντομάτας, κάντε κλικ εδώ.

Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال