Η παραγραφή χρεών στον ΕΦΚΑ σβήνει ασφαλιστικό χρόνο, χωρίς σύνταξη μένουν αρκετοί αγρότες


Στα ψιλά γράμματα μιας υποτιθέμενης ευνοϊκής ρύθμισης παραγραφής οφειλών δεκαετίας βρίσκονται εγκλωβισμένοι αυτήν τη στιγμή αρκετοί αγρότες, οι οποίοι έχασαν πολύτιμο ασφαλιστικό χρόνο κατά την διαγραφή των χρεών και πλέον δεν έχουν κανένα συνταξιοδοτικό δικαίωμα ακόμα και αν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.


Επαγγελματίες του χώρου από αγροτικά κέντρα που αναλαμβάνουν τις διαδικασίες συνταξιοδότησης παραγωγών, διαπιστώνουν το τελευταίο διάστημα, πως πολλοί προχώρησαν στην παραγραφή οφειλών, χωρίς πρώτα να ελέγξουν αν ο εναπομείνας ασφαλιστικός χρόνος, υπερβαίνει το ελάχιστο των 15 ετών ασφάλισης στον ΟΓΑ. Μάλιστα, το γεγονός ότι δεν υπάρχει δικαίωμα εξαγοράς ασφαλιστικού χρόνου για κάτω από τα 15 έτη, συνεπάγεται ουσιαστικά, ότι οι άνθρωποι αυτοί, εκτός και αν υπάρξει κάποια νέα ρύθμιση, δεν θα τύχουν ποτέ σύνταξης.

Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί ελεύθεροι επαγγελματίες από άλλους κλάδους της οικονομίας, έδειξαν ελάχιστο έως κανένα ενδιαφέρον στην ενεργοποίησης παραγραφής οφειλών δεκαετίας, με τα τελευταία στοιχεία να δείχνουν πως μόλις 5.000 αιτήσεις είχαν γίνει μέχρι τις αρχές Αυγούστου.

«Είναι σημαντικό οι αγρότες πριν προχωρήσουν σε παραγραφή οφειλών, να εξετάσουν ενδελεχώς ότι τους μένει αρκετός ασφαλιστικός χρόνος, γιατί ο ΟΓΑ έχει πολλές ιδιαιτερότητες, που “χτυπάνε” κατά την προετοιμασία των εγγράφων και συνήθως διαφεύγουν των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ» εξηγεί η ειδικός επί τις συντάξεις αγροτών Ρούλα Τζανή, η οποία επισημαίνει πως πολλές τέτοιες περιπτώσεις αδυναμίας έκδοσης σύνταξης, εντοπίζονται σε έμμεσα ασφαλιζόμενους.

Να σημειωθεί ότι η δεκαετής παραγραφή θεσμοθετήθηκε έπειτα από σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και αφορά όλες τις κατηγορίες οφειλετών ασφαλιστικών εισφορών – εργοδότες, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολουμένους και αγρότες. Αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους από εκείνο εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία, ενώ για απαιτήσεις που προέρχονται από ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία που πρόκειται να παρασχεθεί μετά την 1.1.2026 η παραγραφή θα είναι πενταετής. Η διαδικασία γίνεται μέσω της ειδικής νέας εφαρμογής που έχει ενεργοποιήσει το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) προκειμένου να απλουστευθεί και κατά συνέπεια να επισπευσθεί η ολοκλήρωση αιτημάτων διαγραφής λόγω παραγραφής οφειλών των μη μισθωτών ασφαλισμένων. Στην πράξη, μέσω της πλατφόρμας, στην οποία πλέον έχουν πρόσβαση όλοι οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη η αναζήτηση των διακοπτικών γεγονότων, που βάσει νόμου οδηγούν αυτόματα και στην απόρριψη της αίτησης, ήτοι στη διακοπή της παραγραφής. Εφόσον δηλαδή διαπιστωθεί ότι έχει συντελεστεί ένα από αυτά τα διακοπτικά γεγονότα, η διαγραφή καθίσταται ανενεργή.


Σημειώνεται ότι σύνταξη από τον ΟΓΑ παίρνουν ως το τέλος το 2023 οι γεννηθέντες το 1956 που κλείνουν φέτος το 67ο έτος της ηλικίας τους και έχουν ασφαλιστεί για τουλάχιστον 15 χρόνια ως αγρότες, καθώς και οι γεννηθέντες το 1961 με ηλικία 62 ετών οι οποίοι συμπληρώνουν 40 χρόνια συνολικής ασφάλισης με τελευταίο Tαμείο τον ΟΓΑ.


Οι συντάξεις που θα λάβουν οι νέοι συνταξιούχοι κυμαίνονται μεταξύ 400 ευρώ και 680 ευρώ, αν έχουν μόνον ασφάλιση στον ΟΓΑ, ενώ για τις περιπτώσεις της διαδοχικής ασφάλισης (40ετία με τελευταίο φορέα τον ΟΓΑ) τα ποσά είναι μεγαλύτερα, και ανάλογα με τις αποδοχές και τις εισφορές που έχουν καταβάλει ξεπερνούν τα 900 ευρώ.

Η σύνταξη στο 67ο έτος καταβάλλεται εφόσον συμπληρώνονται είτε τα 15 κατ’ ελάχιστον απαιτούμενα έτη ασφάλισης στον ΟΓΑ είτε η 25ετής ενασχόλησή τους με το επάγγελμα του αγρότη μέσα από την εγγραφή τους στα μητρώα του Οργανισμού.


Η σύνταξη στα 62 καταβάλλεται με προϋπόθεση να έχουν 40 έτη ασφάλισης είτε στον ΟΓΑ είτε και σε άλλα Ταμεία, αλλά από τα 40 έτη, τα 15 θα πρέπει να είναι στον ΟΓΑ. Αν δεν συμπληρώνουν τη 15ετία, θα συνταξιοδοτηθούν στο 67ο έτος. Στη 15ετία δεν συνυπολογίζονται πλασματικοί χρόνοι


Πηγή agronews.gr


Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال