Χάρτης Ιστοτόπου - Μελισσοκομία Χάρτης Ιστοτόπου - Καλλιέργειες Χάρτης Ιστοτόπου - Δενδροκαλλιέργεια Χάρτης Ιστοτόπου - Αγρότες Χάρτης Ιστοτόπου - Ειδήσεις Θετικά εξελίσσεται η έρευνα για την Xylella fastidiosa

Θετικά εξελίσσεται η έρευνα για την Xylella fastidiosa

 Το 4ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Xylella fastidiosa διεξήχθη στη Λυών (Γαλλία) στις 20 Αυγούστου 2023, ως δορυφορική εκδήλωση του Διεθνούς Συνεδρίου για την Παθολογία των Φυτών (ICPP2023)

Θετικά εξελίσσεται η έρευνα για την Xylella fastidiosa

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την EFSA με την ενεργό συμβολή των μεγάλων κοινοτικών και διακρατικών ερευνητικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση του X. fastidiosa – BeXyl , BIOVEXO , ERC MultiX και EUPHRESCO.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε περισσότερους από 200 ειδικούς από όλο τον κόσμο για να συζητήσουν σχετικά με την έρευνα για τον έλεγχο αυτού του βακτηρίου.

Τα κύρια αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση περιελάμβαναν ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση των επιδημιών στην ΕΕ, πρόοδο στην αντοχή στην ξυλέλλα σε αμύγδαλο, σταφύλια και ελιές, βελτιωμένη γνώση των εντόμων φορέων που επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο και προηγμένα εργαλεία για έγκαιρη ανίχνευση.

Οι συνεδρίες

Οι βασικές θεματικές ενότητες και οι συζητήσεις του συνεδρίου αφορούσαν στα πιο πρόσφατα ευρήματα, δεδομένα και γνώσεις για το X. fastidiosa , συμπεριλαμβανομένων:

-  Βιολογία παθογόνων, οικολογία και γενετική.

-  Επιδημιολογία και μοντελοποίηση του Χ . ασθένειες fastidiosa.

-  Αλληλεπιδράσεις φυτού-ξενιστή και ανθεκτικό/ανεκτικό φυτικό βλαστικό πλάσμα.

-  Εργαλεία επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης. Βιολογία φορέων και στρατηγικές βιώσιμου ελέγχου.

-  Ενδοφυτικοί μικροβιακές πηγές για το Χ . έλεγχος fastidiosa.

-  Βιώσιμες και ολοκληρωμένες στρατηγικές διαχείρισης παρασίτων και ασθενειών για την πρόληψη και τη μείωση των επιπτώσεων των ασθενειών X. Fastidiosa.

Η έρευνα για το Xylella fastidiosa προχωρά σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ανθεκτικών φυτών, εντόμων φορέων, στοχευμένων στρατηγικών ελέγχου παρασίτων και προηγμένων τεχνολογιών για έγκαιρη ανίχνευση, όπως τεχνικές ανάλυσης εικόνας. Η ετοιμότητα και η έγκαιρη ανίχνευση παραμένουν βασικές για την καταπολέμηση αυτού του βακτηρίου που εξακολουθεί να απειλεί την οικονομία και το περιβάλλον της Ευρώπης. Αυτά ήταν τα κύρια συμπεράσματα μιας παγκόσμιας συγκέντρωσης εκατοντάδων επιστημονικών εμπειρογνωμόνων που συγκέντρωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

Η Blanca B. Landa, πρόεδρος του συνεδρίου και συντονίστρια του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου BeXyl (Beyond Xylella), δήλωσε: «Χάρη στη χρηματοδότηση της ΕΕ, η επιστημονική έρευνα για το Xylella fastidiosa έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο και το 4ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο υπογραμμίζει τις πολλές δυνατότητες.

Η επιστήμη επιδιώκει να καταπολεμήσει αυτό το επιβλαβές παθογόνο. Το έργο BeXyl αναπτύσσει περαιτέρω αυτή τη διεπιστημονική προσέγγιση, διερευνώντας όλες τις πιθανές λύσεις για να παρέχει στους ενδιαφερόμενους και τις δημόσιες αρχές καινοτόμα εργαλεία για τη διαχείριση των τρεχουσών εστιών, τον γρήγορο εντοπισμό νέων και την αποτροπή περαιτέρω εισαγωγών στην ΕΕ».

Ο Giuseppe Stancanelli, Επικεφαλής της Ομάδας Εκτίμησης Κινδύνων για την Υγεία των Φυτών της EFSA, δήλωσε: «Η συνεργασία παραμένει ο οδηγός μας. Η EFSA υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην καταπολέμηση του Xylella με διάφορους τρόπους, μεταξύ άλλων με τη διατήρηση μιας παγκόσμιας βάσης δεδομένων των φυτών ξενιστών Xylella , την ανάπτυξη ενός εναρμονισμένου συστήματος επιτήρησης, τη χρηματοδότηση στοχευμένης έρευνας και τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ ερευνητών και ενδιαφερομένων για τον εντοπισμό βασικών κενών γνώσης και έρευνας προτεραιότητες. Το συνέδριο υπογράμμισε την ετοιμότητα και την έγκαιρη ανίχνευση ως βασικά εργαλεία για την καταπολέμηση του Xylella , ενώ παρουσίασε τα απτά αποτελέσματα που προσφέρει η χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ έρευνα έναντι μεγάλων απειλών για τη γεωργική και περιβαλλοντική κληρονομιά της Ευρώπης».

Εκστρατεία #PlantHealth4Life

Με τα παράσιτα και τις ασθένειες των φυτών να αποτελούν σημαντική οικονομική και κοινωνική απειλή για την Ευρώπη, η EFSA ξεκίνησε την εκστρατεία #PlantHealth4Life το 2023, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Υποστηριζόμενη από μια ολοκληρωμένη ανάλυση στάσεων και συμπεριφορών για την υγεία των φυτών σε ολόκληρη την ΕΕ, αυτή η πολυετής πρωτοβουλία στοχεύει να ευαισθητοποιήσει τους Ευρωπαίους πολίτες για τη σημασία της φυτικής υγείας και της ευθύνης όλων για την προστασία της.


Πηγή giorgoskatsadonis.blogspot.com

Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال