Έλεγχοι για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών που κόβουν συνήθως οι εργολήπτες για αγροτικές εργασίες


 

Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι και οι αγρότες είναι επιχείρηση, αντιµετωπίζονται ως επιχείρηση, λειτουργούν ως επιχείρηση και οι έλεγχοι θα τους αντιµετωπίσουν ως επιχείρηση. Δεν αλλάζει τίποτα απολύτως αν κάποιος έχει ή όχι βιβλία.

Η διαφορά είναι πως όσοι έχουν βιβλία, οι πιθανότητες ελέγχου γι’ αυτούς, είναι αυξηµένες σε σχέση µε τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

Οι αγροτικές εργασίες βρίσκονται στα τελειώµατα, σε πολλές περιπτώσεις η συλλογή έχει ολοκληρωθεί και ο διαρκής αγώνας του αγρότη συνεχίζεται για µία ακόµη χρονιά, ευελπιστώντας στο τελείωµα της, οι καρποί της παραγωγής που θα συλλέξει να είναι ανάλογοι των κόπων του.Με εξαίρεση τις πιπεριές και τις ελιές, η συλλογή των οποίων γίνεται µε το χέρι, η συλλογή των υπολοίπων καλλιεργειών γίνεται µε µηχανήµατα. Για παράδειγµα η θεριζοαλωνιστική, µε την οποία συλλέγεις σιτάρι, καλαµπόκι, βίκο, τριφύλλι [τουλάχιστον], µετά το θερισµό του σιταριού αράζει στην αυλή του «κοµπινιέρη», βγάζουν το µαχαίρι, αλλάζουν τις ρίγες στο λαιµό, τα κόσκινα, ελέγχουν τα ανεβατόρ, ρυθµίζουν τα κουζνέτα στα άλογα και κουµπώνουν  τον «καλαµποκά», για να είναι έτοιµοι για τον αραβόσιτο.

Η  συντήρηση φυσικά γίνεται σε όλα τα µηχανήµατα, ώστε να είναι έτοιµα για την περίοδο της συλλογής. Και βέβαια αφορά τους ιδιοκτήτες αγροτικών µηχανηµάτων. Οι υπόλοιποι καλλιεργητές, που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία, συνεννοούνται, προγραµµατίζουν και κανονίζουν τη σειρά µε την οποία θα έρθει το µηχάνηµα να συλλέξει την παραγωγή τους. Η συµφωνία γνωστή: «τα λεφτά στη ρόδα», «χωρίς τιµολόγιο, διαφορετικά δεν έρχοµαι να σου το µαζέψω» κ.λπ.

Αν εσείς κύριοι της φορολογικής Διοίκησης είχατε ένα χωράφι και δεν είχατε δικά σας µηχανήµατα, µου ζητούσατε να έρθω να αλωνίσω το σιτάρι, το καλαµπόκι, να κόψω το τριφύλλι ή να ψεκάσω (γιατί δεν είχατε ψεκαστικό), να σπείρω γιατί δεν είχατε σπαρτική µηχανή κλπ) και σας έλεγα «..µάγκες, 20 ευρώ το στρέµµα, αλλά δεν έχει τιµολόγιο, διαφορετικά δεν έρχοµαι καθόλου..», τι θα κάνατε;

∆εν θα µε αφήνατε να έρθω ή θα µου λέγατε «έλα», θα ολοκλήρωνα τη συλλογή της παραγωγής σας και µετά θα ψάχνατε να βρείτε άλλα έξοδα για να καλύψετε τα χρήµατα που µου δώσατε µαύρα; Προφανώς θα επιλέγατε το δεύτερο, όχι γιατί θέλετε να είστε παράνοµοι, αλλά δυστυχώς γιατί αυτό κάνουν από ανάγκη χρόνια τώρα όλοι οι παραγωγοί οι οποίοι δεν έχουν δικά τους µηχανήµατα.

Κανείς δεν είναι κατά των ελέγχων. Όλοι όµως είµαστε κατά του υπερβάλλοντος ζήλου που επιδεικνύουν κάποιοι εκ των ελεγκτών. Και καλό είναι, αντί να τιµωρήσετε τους λήπτες της υπηρεσίας, να αναζητήσετε και να τιµωρήσετε τους παρέχοντες την υπηρεσία, για άρνηση έκδοσης τιµολογίου παροχής.

Κάνετε κι εδώ το ίδιο λάθος που κάνουν στο υπουργείο Εργασίας µε τα εργόσηµα: δεν τιµωρούν τον εργάτη που, ενώ πληρώνεται κανονικά, αρνείται να δεχθεί την ασφάλιση µέσω εργόσηµου, απειλεί τον παραγωγό λέγοντας του … «ή θα µου δώσεις τα λεφτά στο χέρι, ή αλλιώς δεν έρχοµαι,  δεν θα χάσω εγώ τα επιδόµατα εξαιτίας σου…». Οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει. Οι γνωστοποιήσεις ελέγχου συνεχίζουν να στέλνονται, οι «δικαιούχοι» τις έχουν παραλάβει και όταν έρθει η ώρα, θα ενηµερωθούν από τον έλεγχο να προσκοµίσουν όλα τα στοιχεία που θα χρειαστεί, για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.

Παρεµπιπτόντως, ενηµερώνω ότι τον έλεγχο δεν υπάρχει κανέναν λόγος να τον φοβάστε. Ο έλεγχος γίνεται µε βάση µια σειρά από κριτήρια. Σε καµία περίπτωση δεν ξεκινά µε σκοπό να πάρει κανενός το κεφάλι, αλλά για να ελεγχθεί εάν τηρούνται οι διατάξεις.

Συνεπώς, φροντίστε φέτος, να έχετε τιµολόγια παροχής για όλες τις αγροτικές εργασίες που σας παρείχαν οι ιδιοκτήτες αγροτικών µηχανηµάτων, προκειµένου να µην βρεθείτε προ εκπλήξεων. Μην ξεχνάτε ότι όποια ευθύνη έχει όποιος δεν εκδίδει, την ίδια ευθύνη έχει και όποιος δεν λαµβάνει τιµολόγιο.

Η παρωδία της υποχρέωσης υποβολής πίνακα προσωπικού

Παραµένει σε ισχύ, µία αστεία διάταξη του υπουργείου Εργασίας σύµφωνα µε την οποία, ο αγρότης που απασχολεί αγρεργάτες στο χωράφι του θα πρέπει να προσκοµίσει χειρόγραφο πίνακα προσωπικού στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας. Κανείς από τους «φωστήρες» του υπουργείου δεν µας λέει όµως τι να γράψουµε στις ώρες και µέρες απασχόλησης. Πώς θα δηλώσουµε έναν εργαζόµενο ότι θα πάει Δευτέρα µε Παρασκευή 07:00 - 15:00 να µαζέψει µήλα, καπνό, ελιές κλπ, ενώ µπορεί την επόµενη ηµέρα [ή και την ίδια] να πιάσει βροχή και να πάµε το απόγευµα να συνεχίσουµε τη συλλογή;


Πηγή - agronews.gr

Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال