Καστανιά | Αντιμετώπιση της καρπόκαψας στις ορεινές περιοχές


 

Οδηγίες από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης

Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων στις περιοχές της ορεινής Πιερίας, εκτιμάται ότι ξεκίνησε η 1η πτήση του εντόμου της καρπόκαψας στην καστανιά το χρονικό διάστημα 6 - 8 Ιουλίου.

Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Πιερίας έγιναν οι υπολογισμοί της έναρξης των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των αυγών.

Η έναρξη των ωοτοκιών υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 12 - 14 Ιουλίου.

Οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 17 - 19 Ιουλίου.

Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

  • 14 - 16 Ιουλίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών
  • 18 - 20 Ιουλίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες
Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال