Ελαιοκαλλιέργεια | Προστασία από Κηκιδόµυγα, Μαργαρόνια και Ρυγχίτη


 

Κηκιδόµυγα των βλαστών 

Τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται κατά τόπους αυξημένες προσβολές. Φέτος παρατηρούνται ήδη στις πιο πρώιμες περιοχές διάσπαρτες ξηράνσεις κλαδιών ηλικίας 1-2 ετών και σταδιακά παρουσιάζονται και στις υπόλοιπες ζώνες καλλιέργειας. 

Η μύγα γεννά την άνοιξη τα αυγά της κατά ομάδες σε σχισμές του φλοιού λεπτών συνήθως κλαδιών. Στο σημείο της προσβολής εσωτερικά κάτω από το φλοιό αναπτύσσονται οι προνύμφες, τρέφονται και σχηματίζουν στοά προκαλώντας σταδιακά ξήρανση στα κλαδιά την περίοδο του καλοκαιριού. 

Εξωτερικά πάνω στο φλοιό εμφανίζεται κοκκινωπός μεταχρωματισμός. Την ίδια περίοδο διάσπαρτες ξηράνσεις κλαδιών προκαλούν και τα ξυλοφάγα έντομα (σκολύτες). 

Η διάγνωση για την κηκιδόµυγα γίνεται εντοπίζοντας το μεταχρωματισμό του φλοιού στο κλαδί και ανασηκώνοντας το φλοιό διακρίνεται ακριβώς από κάτω στοά προνυμφών σε ομάδα με έντονο κιτρινοπρορτοκαλί χρώμα. Τα προσβεβλημένα κλαδιά ξηραίνονται. 

Με την αναγνώριση των συμπτωμάτων συστήνεται χωρίς καθυστέρηση, έγκαιρη αφαίρεση, απομάκρυνση και καταστροφή προσβεβλημένων ξηρών κλαδιών προτού τα εγκαταλείψουν οι αναπτυγμένες ώριμες προνύμφες για να διαχειμάσουν στο έδαφος. 

Οι προσβολές των εμβολίων στα φυτώρια και των νεαρών δέντρων είναι σοβαρές αν καταστραφούν οι λίγοι ή ο μοναδικός βλαστός του δενδρυλλίου. Στα παραγωγικά δέντρα οι προσβολές είναι λιγότερο σημαντικές και αντιμετωπίζονται με κατάλληλο κλάδεμα και ενδυνάμωση. Προληπτικά να αποφεύγονται την άνοιξη καλλιεργητικοί χειρισμοί που τραυματίζουν το φλοιό. 

Χημικές εφαρμογές αυτή την εποχή δεν είναι αποτελεσματικές επειδή οι προνύμφες βρίσκονται εσωτερικά του φλοιού. Επεμβάσεις που γίνονται αργά την άνοιξη για την καταπολέμηση άλλων εντόμων περιορίζουν και τα ακμαία της κηκιδόμυγας.

Μαρμαρόνια και Κηκιδόμυγα

Μαργαρόνια 

Στο δίκτυο παγίδευσης παρουσιάζεται δραστήρια σε όλες τις περιοχές. Περιστασιακά και κατά τόπους δημιουργούνται εξάρσεις πληθυσμού και σοβαρές προσβολές λόγω παρατεταμένης αφθονίας λαίμαργων βλαστών και τρυφερών φύλλων όπως συμβαίνει στα νεαρά δενδρύλλια και στα αυστηρά κλαδεμένα δέντρα. 

Συστήνεται τακτική εξέταση και προστασία της βλάστησης των εμβολίων και νεαρών δέντρων σε φυτώρια και νέους ελαιώνες και σε δέντρα με αυστηρά ανανεωτικά κλαδέματα. 

Σε παραγωγικούς ελαιώνες που βρίσκονται σε καρποφορία όταν διαπιστώνετε προσβολές στους καρπούς πρέπει να αντιμετωπίζονται εγκαίρως με εγκεκριμένα σκευάσματα. Οι προνύμφες όσο μεγαλώνουν γίνονται ανθεκτικές στα εντομοκτόνα. 

Φροντίζετε στην εφαρμογή να καλύπτονται και οι λαίμαργοι βλαστοί. 

Ρυγχίτης 

Σοβαρές προσβολές έχουν χαρακτήρα τοπικό και περιστασιακό. 

Πάνω στην επιφάνεια των νεαρών καρπών φαίνονται οι ξηρές οπές μορφής ''κρατήρα'' που σχηματίζει το ακμαίο για τη διατροφή του. Η συχνότητα των οπών που αντέχει ο καρπός σε αυτό το στάδιο καθορίζει την ανοχή του στην προσβολή ή οδηγεί σε πολύ πρώιμη καρπόπτωση. 

Οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος είναι περίοδος ωοτοκίας των θηλυκών με σοβαρή καρπόπτωση των ωοτοκημένων καρπών όταν οι προνύμφες ωριμάσουν στον πυρήνα και εγκαταλείψουν τους καρπούς. 

Συστήνεται τακτικός έλεγχος των δέντρων και αν χρειαστεί να γίνει έγκαιρη αντιμετώπιση για τον περιορισμό των ωοτοκιών.

*  Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με χρήσιμες συμβουλές προς τους παραγωγούς, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου
Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال