Πληρωμή αποζημιώσεων σε αλιείς


 

Την ένταξη επιπλέον 329 αλιέων, οι οποίοι είχαν καταθέσει ενστάσεις,  στο καθεστώς αποζημιώσεων για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, προβλέπει τροποποιητική απόφαση.

Διαβάστε την απόφαση και την λίστα δικαιούχων  ΕΔΩ

Ειδικότερα, μετά την εξέταση των ενστάσεων και την επιδίκαση αποζημιώσεως στους αλιείς, τροποποιήθηκε η αρχική απόφαση και η δαπάνη αυξήθηκε  κατά 604.511,79 ευρώ με το συνολικό πόσο που θα δοθεί να ανέρχεται στα  44.215.546,64 ευρώ.

Αίτημα επαλήθευσης

Προς διευκόλυνση των δικαιούχων και συντόμευσης των χρόνων υλοποίησης της Δράσης 2, του Μέτρου 3.4.3, οι αιτήσεις χρηματοδότησης που τυγχάνουν θετικής αξιολόγησης και ένταξης ως αντίστοιχες Πράξεις, θεωρούνται ταυτόχρονα ότι είναι και αιτήσεις πληρωμής, επομένως δεν απαιτείται η υποβολή ξεχωριστής αίτησης πληρωμής εκ μέρους των δικαιούχων.

Ως ημερομηνία αιτήματος πληρωμής εκ μέρους των δικαιούχων, θεωρείται η ημερομηνία διαβίβασης της απόφασης ένταξης των πράξεων στην αρμόδια Μονάδα της ΕΥΔ ΠΑΛΥΘ για την εκτέλεση της πληρωμής της πράξης σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

giorgoskatsadonis.blogspot.com

Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال