Ψεκασμός με χαλκούχα | Αναγκαίος σε ελαιώνες και αμπελώνες μετά από χαλάζι


 

Οδηγίες προς ελαιοκαλλιεργητές και αμπελοκαλλιεργητές, των οποίων οι καλλιέργειες υπέστησαν ζημιές μετά από χαλάζι
  1. Οι παραγωγοί θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε ψεκασμό με κατάλληλο χαλκούχο σκεύασμα (κυρίως υδροξείδιο του χαλκού) στα ελαιόδενδρα τα οποία έχουν πληγεί (στην κατάλληλη δοσολογία λόγω των θερμοκρασιών που επικρατούν) προς αποφυγήν ανάπτυξης φυτοπαθολογικών μυκήτων και κυρίως του βακτηρίου Pseudomonas savastanoi. Ο ψεκασμός όπου υπάρχει ήδη πρόβλημα θα πρέπει στον ενδεδειγμένο χρόνο και ανάλογα με το κάθε συγκεκριμένο σκεύασμα να επαναληφθεί.
  2. Στους πληγέντες αμπελώνες θα πρέπει επίσης να γίνει άμεσα ψεκασμός με χαλκούχα σκευάσματα εκεί που έχει καταστραφεί το σύνολο της ηρτημένης εσοδείας για την προστασία του φυτικού κεφαλαίου από μύκητες και βακτήρια. Στις περιπτώσεις που υπάρχει μέρος της ηρτημένης εσοδείας που μπορεί να αξιοποιηθεί, θα πρέπει να γίνει ψεκασμός με σκεύασμα κατά του βοτρύτη. Εφιστάται η προσοχή επιλογής σκευασμάτων όσο το δυνατόν χαμηλότερου κόστους ένεκα των συνθηκών.
  3. Σε όλους τους πληγέντες αμπελώνες θα πρέπει, όχι άμεσα να ληφθεί κάθε μέσο που μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη ξυλοποίηση των κλιματίδων, ώστε να διευκολυνθεί το κλάδεμα και η παραγωγή της επόμενης χρονιάς.
  4. Δεν συνιστάται η εφαρμογή τομών και η αφαίρεση μέρους της βλάστησης στους αμπελώνες καθώς κάτι τέτοιο θα συνέβαλλε στην πρόκληση νέας βλάστησης, η οποία δεν θα διευκόλυνε την καλή ξυλοποίηση των βλαστών.
  5. Σε αμπελώνες που έχει καταστραφεί το σύνολο του φορτίου παραγωγής δεν έχει νόημα η συνέχιση της καταπολέμησης της ευδεμίδας για προφανείς λόγους κόστους. Αντίθετα έχει νόημα να ληφθούν μέτρα για να μην αναπτυχθούν μυκητολογικές ασθένειες σε μεγάλη έκταση ώστε να μπορεί να συνεχισθεί η καλλιέργεια και η παραγωγικής διαδικασία των επόμενων βλαστικών περιόδων.
  6. Σε κάθε περίπτωση οι «πεσμένοι» αμπελώνες θα πρέπει να «σηκωθούν» όσο πιο άμεσα γίνεται.
  7. Στους υπό κάλυψη αμπελώνες θα πρέπει να ληφθεί κάθε ενδεδειγμένο καλλιεργητικό μέτρο στις σειρές που έχουν προσβληθεί από τις συνθήκες είτε περιμετρικά, είτε εκεί που σχίστηκαν τα δίχτυα ώστε να προστατευθεί η υπόλοιπη παραγωγή του αμπελώνα.

Σημειώνεται πως όταν γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα που αντιμετωπίζουν περισσότερους του ενός εχθρούς ή ασθένειες και να ελέγχεται η συνδυαστικότητά τους.

Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال