Το ελληνικό μάρμαρο έχει κατακτήσει τις παγκόσμιες αγορές


 

Με παρουσία σε Κίνα, Νοτιοανατολική Ασία, Κόλπο, Αμερική και Ευρώπη, η Ελλάδα είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος εξαγωγέας μαρμάρου και πλακών στον κόσμο, αποστέλλοντας το 76% της παραγωγής της σε περίπου 120 χώρες. Ο κλάδος απασχολεί 6.500 εργαζόμενους άμεσα ενώ η συνολική συνεισφορά στην απασχόληση φτάνει 18.000 εργαζόμενους. Αυτό μεταφράζεται σε 1,5 δισ. δολάρια σε παγκόσμια ζήτηση για ελληνικό μάρμαρο.

Η διαδικασία της εξόρυξης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ικτίνος, η εκμετάλλευση μαρμάρου γίνεται είτε επιφανειακά, είτε υπόγεια. Η υπόγεια εξόρυξη δίνει τη δυνατότητα να βελτιστοποιηθεί η αξιοποίηση των κοιτασμάτων για τα οποία η επιφανειακή τους εκμετάλλευση δεν μπορεί να γίνει είτε για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, είτε για οικονομικούς λόγους.

Στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου η ανάπτυξη υπόγειων εκμεταλλεύσεων μαρμάρου έχει μεγάλη ιστορία αλλά και ένα δυναμικό παρόν. Τις πλέον σημαντικές και μεγάλες σε αριθμό εκμεταλλεύσεις έχει η Ιταλία. Ακολουθούν κατά σειρά η Ισπανία, η Κροατία και η Πορτογαλία. Ακόμα, σημαντικές εκμεταλλεύσεις υπάρχουν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και Αμερικής.

Στην Ελλάδα, η υπόγεια εξόρυξη πέραν από τα μεταλλεία, έχει δειλά αρχίσει να εφαρμόζεται στα λατομεία μαρμάρων με την μέθοδο θαλάμων και στύλων, συνδυαστικά με την επιφανειακή εκμετάλλευση.  Αν εξαιρέσει κανείς την μεμονωμένη περίπτωση ''Σακιώτη Λαυρίου'' στις αρχές του 20ου αι., η υπόγεια εξόρυξη λατομικών ορυκτών στην σύγχρονη εποχή ξεκίνησε από την δεκαετία του ’90 στο Λατομείο του Διονύσου (Διονυσοβούνι Αττικής) και στη συνέχεια στο λατομείο της ίδιας εταιρίας στο Βώλακα Δράμας.

Ακολούθησαν οι εταιρείες που ασχολούνται με το ελληνικό μάρμαρο στην Βόρεια κυρίως Ελλάδα, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης, με την ίδια μέθοδο ''θαλάμων και στύλων'', επίσης στο Βώλακα και στο Γρανίτη Δράμας, όπου οι φυσικο-μηχανικές ιδιότητες των πετρωμάτων το επιτρέπουν. Σήμερα, στην Ελλάδα υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέκτασης υλοποίησης της υπόγειας µεθόδου και σε άλλα λατομεία μαρμάρων, σε περιπτώσεις όπου το επιτρέπουν τα τεχνικά δεδομένα είτε επιβάλλεται λόγω περιβαλλοντικών ζητημάτων που σχετίζονται με την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Ενδεικτικά, στη νήσο Θάσο, όπου υφίστανται ζητήματα συνύπαρξης με την μεγάλη τουριστική ανάπτυξη του νησιού καθώς και στην θέση στην περιοχή του Κεχρόκαμπου Καβάλας όπου εξορύσσεται το ιδιαίτερα εμπορικό μάρμαρο τύπου Νέστου και η περιοχή έχει ενταχθεί σε θεσμική ζώνη περιβαλλοντικής προστασίας, η υπόγεια προσπέλαση του κοιτάσματος αποτελεί τη μόνη ορθολογική λύση αξιοποίησης του κοιτάσματος.

Εκπαίδευση προσωπικού

Κάθε εργαζόμενος που δεν έχει ακόμα ειδικευτεί στο αντικείμενο στο οποίο θα δουλέψει, την πρώτη μέρα περνάει από εκπαιδευτικό σεμινάριο που του κάνει ο τεχνικός ασφαλείας της εκάστοτε βάρδιας. Στο σεμινάριο αυτό θα ενημερωθεί για τους κινδύνους της δουλειάς και πως θα προστατευτεί, για τον εσωτερικό κανονισμό της εταιρίας, αλλά και για τις καλές και κακές πρακτικές εργασίας. Στην συνέχεια μαζί με τον επιστάτη στο τμήμα του οποίου θα χρεωθεί, γίνεται ξενάγηση στον χώρο, παρουσίαση των θέσεων εργασίας και γνωριμία με τους συναδέλφους του.

Κάθε 6μηνο πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια προς το προσωπικό καθώς και εξειδικευμένα Σεμινάρια Τμημάτων Εργασίας.

Κόστος εξόρυξης

Σύμφωνα με την Ικτίνος το κόστος παραγωγής για το 2021 διαμορφώθηκε στα  70 ευρώ ανά τόνο παραγωγής και η παραγωγή συνολικά ήταν 105.000 τόνοι μαρμάρου.

Για το 2022 η εταιρεία εκτιμά ότι το κόστος παραγωγής θα ξεπεράσει τα  90 ευρώ ανά τόνο λόγω της μεγάλης αύξησης των καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος.

Χρόνος εξόρυξης

Από το λατομείο του Βώλακα της Ικτίνος κατά το έτος 2021 εξορύχθηκαν συνολικά 380.000 τόνοι κοιτάσματος, από τα οποία παρήχθησαν 105.000 τόνοι εμπορεύσιμων ογκομαρμάρων. Η μέση μηνιαία παραγωγή του λατομείου ήταν 8500 τόνοι, η εβδομαδιαία ήταν 2000 τόνοι, ενώ η ημερήσια κυμαινόταν στους 450 τόνους που αντιστοιχούσε σε μέση ημερήσια διακίνηση 15 φορτίων.

Επεξεργασία - Στάδια διακίνησης Ογκομαρμάρων

Μετά την εξόρυξη των ογκομαρμάρων πραγματοποιείται επεξεργασία τους σε εργοστάσια κοπής ογκομαρμάρων. Η Ικτίνος διαθέτει 3 εργοστάσια κοπής –επεξεργασία σε Αθήνα και Δράμα. Ένα σημαντικό μέρος των εξορυχθέντων ογκομαρμάρων διατίθεται απευθείας σε εργοστάσια τρίτων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Τα τελευταία έτη η εταιρεία εφαρμόζει μια πρωτοποριακή τεχνολογικά μέθοδο για την διάσωση προβληματικών ογκομαρμάρων, τα οποία κολλιούνται με ρητίνες και ξαναχρησιμοποιούνται χωρίς να υπάρχουν φθορές και απώλειες. Συγκεκριμένα για την αξιοποίηση ελλαττωματικών ογκομαρμάρων τα οποία παρουσιάζουν ρωγμές και για το λόγω αυτό δεν μπορούν να κοπούν στα εργοστάσια για παραγωγή πλακών εφαρμόζεται μια ειδική μέθοδος ενίσχυσης που περιλαμβάνει στέγνωμα σε κατάλληλους θερμικούς θαλάμους, ενίσχυση με δίχτυ από ανθρακονήματα  και στη συνέχεια έκχυση ρητίνης σε θαλάμους αρνητικής πίεσης για την εισροή της κόλλας εντός των μικρορωγμών. Κατά αυτόν τον τρόπο υλικά που θα απορρίπτονταν ως στείρα αξιοποιούνται ως εμπορεύματα μειώνοντας το κόστος παραγωγής αλλά και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η επεξεργασία των ογκομαρμάρων στα εργοστάσια κοπής περιλαμβάνει:

#  Στην πρώτη φάση κοπή σε τελάρο για παραγωγή αγυάλιστων πλακών.

#  Στη συνέχεια ακολουθεί είτε η λείανση των πλακών αυτών και η συσκευασία τους και διακίνηση τους στις αγορές,

#  Είτε η περαιτέρω επεξεργασία τους που περιλαμβάνει κοπή και τυποποίηση σε μικρότερες διαστάσεις (καδρέτα) όπου ομοίως γυαλίζονται, συσκευάζονται και διακινούνται.

Από τα εργοστάσια επεξεργασίας τα άνω προϊόντα διακινούνται:

#  Είτε σε αποθήκες χονδρικής πώλησης σε Ελλάδα και εξωτερικό

#  Είτε απευθείας σε κατασκευαστικά έργα όταν πρόκειται για ειδικές παραγγελίες.

Η διακίνηση των εξορυχθέντων ογκομαρμάρων καθώς και των επεξεργασμένων προϊόντων (πλάκες & καδρέτα) γίνεται ως επι το πλείστων με κοντέινερ κλειστού τύπου που φορτώνονται είτε σε φορτηγά είτε σε πλοία από τα Λιμάνια της Θες/νικης και Πειραιά.

(της Ελένης Μπότα - capital.gr)

Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال