Καλλιεργητικά μέτρα για την Αντιμετώπιση της ψύλλας στα Φιστικιά


 

Από επιτόπιους ελέγχους σε κτήματα των νομών Μαγνησίας και Λάρισας, διαπιστώθηκε κατά τόπους έντονη παρουσία του εντόμου ψύλλα στη φιστικιά.

Ο πληθυσμός της ψύλλας, εάν δεν ελεγχθεί εγκαίρως, μπορεί να εξελιχθεί σε υψηλά επίπεδα κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, με αποτέλεσμα την σημαντική εξασθένηση της καλλιέργειας.

Συνιστάται στους παραγωγούς να ελέγχουν την καλλιέργειά τους για την πιθανή παρουσία του εντόμου και στην περίπτωση που παρατηρηθούν προσβολές να διενεργηθεί ψεκασμός με ένα εγκεκριμένο για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικό προϊόν. 

Η χρήση των φαρμάκων θα πρέπει να γίνεται με προσοχή, καθώς υπάρχει κίνδυνος εξόντωσης των φυσικών εχθρών του εντόμου.

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες: abamectin, aluminium silicate (kaolin), emamectin, paraffin oil/cas 64742-46-7, spinetoram, spinosad, spirotetramat. 

Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال