Χάρτης Ιστοτόπου - Μελισσοκομία Χάρτης Ιστοτόπου - Καλλιέργειες Χάρτης Ιστοτόπου - Δενδροκαλλιέργεια Χάρτης Ιστοτόπου - Αγρότες Χάρτης Ιστοτόπου - Ειδήσεις Βαμβάκι: Αποφύγετε την οψίμιση της καλλιέργειας με αυτούς τους έξυπνους τρόπους!

Βαμβάκι: Αποφύγετε την οψίμιση της καλλιέργειας με αυτούς τους έξυπνους τρόπους!


 

Οι μετεωρολογικές συνθήκες των τελευταίων ημερών (συχνές βροχοπτώσεις) συνέβαλαν στην προώθηση οψίμισης της καλλιέργειας του βαμβακιού.

Οι παραγωγοί πρέπει να αποφύγουν την άρδευση για ικανό χρονικό διάστημα. Οι περισσότεροι αγροί διαθέτουν ικανά επίπεδα υγρασίας. Αποφυγή περίσσειας αζωτούχου λίπανσης. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη ισόρροπης βλάστησης να εφαρμοστεί διαφυλλική φωσφοροκαλιούχος λίπανση για την αξιοποίηση της περίσσειας αζώτου. Σε πρώιμες καλλιέργειες συνιστάται η χρήση ανασχετικών βλάστησης (σκευάσματα τού mepiquat chloride).

Καλούνται οι καλλιεργητές να παρακολουθούν τακτικά τις καλλιέργειές τους.

Κατά την τρέχουσα περίοδο δεν απαιτείται φυτοπροστατευτική επέμβαση.

Καταγράφεται εγκατάσταση πληθυσμών φυσικών εχθρών. Η παρουσία τους είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση του πράσινου σκουληκιού και άλλων εχθρών του βαμβακιού.

Δεν δικαιολογείται η εφαρμογή ψεκασμών για λύγκο ή πράσινο σκουλήκι στο στάδιο αυτό. Η όποια παρουσία λύγκου δεν δημιουργεί πρόβλημα. Η πιθανή απόρριψη καρποφόρων οργάνων δεν οφείλεται κατ’ ανάγκην σε λύγκο. Είναι φυσιολογικό φαινόμενο που συνήθως οφείλεται σε ορμονικές διεργασίες των φυτών, ιδίως σε συνθήκες καταπόνησης, μη ευνοϊκές.

Τα φυτά στην παρούσα φάση έχουν υψηλή ικανότητα αναπλήρωσης καρποφόρων οργάνων.

Σε αγρούς με γνωστό ιστορικό συνδρόμου πρώιμης γήρανσης συνιστάται η εφαρμογή διαφυλλικών λιπάνσεων καλίου με την έναρξη της άνθησης, ιδιαιτέρως σε καλλιέργειες υβριδίων βαμβακιού.

Ψεκασμοί με Γεωργικά Φάρμακα

Υποχρέωση των επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων είναι να τηρούν τα αναγραφόμενα στην ετικέτα, να διατηρούν επί τριετία τις συνταγές χρήσης γ. φαρμάκων και να καταγράφουν σε ημερολόγιο τις ημερομηνίες χρήσης τους, το οποίο θα επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο. (in.gr)

Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال