«Απογραφή» για τους ερασιτέχνες ψαράδες


 

Οι ερασιτέχνες αλιείς που ψαρεύουν συγκεκριμένα είδη θα πρέπει να καταχωριστούν σε ηλεκτρονικό σύστημα και να καταγράφουν τα αλιεύματά τους, σύμφωνα με τους νέους κανόνες για την πρόληψη της υπεραλίευσης στην Ε.Ε.

Πρόκειται για ένα από τα μέτρα που προβλέπει η πολιτική συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου της Ε.Ε. και της Ευρωβουλής, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του τρόπου ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων εντός των ευρωπαϊκών χωρικών υδάτων.
Σύμφωνα με τη σουηδική προεδρία που εκπροσώπησε τα κράτη-μέλη στη διαπραγμάτευση με τους ευρωβουλευτές, η υπεραλίευση όχι μόνο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για το θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά βλάπτει και τους βιοτικούς πόρους των παράκτιων κοινοτήτων της Ε.Ε.
Η συμφωνία επικαιροποιεί το 70% περίπου των υφιστάμενων κανόνων για έλεγχο των αλιευτικών σκαφών, με στόχο να κάνει πιο βιώσιμη την αλιεία της Ε.Ε. Οι αλλαγές που συμφωνήθηκαν προβλέπουν, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

-  Συστήματα παρακολούθησης σκαφών (VMS): Για να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, όλα τα αλιευτικά σκάφη θα παρακολουθούνται μέσω του VMS (για ορισμένα μικρότερα σκάφη, οι κανόνες αυτοί θα εφαρμοστούν από το 2029) και θα υποχρεούνται να καταγράφουν τα αλιεύματά τους με ηλεκτρονικά μέσα.

-  Ερασιτεχνική αλιεία: Οι ερασιτέχνες αλιείς που ψαρεύουν συγκεκριμένα είδη θα πρέπει να εγγραφούν σε καταλόγους και να καταγράφουν και να αναφέρουν τα αλιεύματά τους μέσω ηλεκτρονικού συστήματος.

-  Υποχρέωση εκφόρτωσης: Θα χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά εργαλεία παρακολούθησης εξ αποστάσεως, για να διασφαλιστεί ότι ανεπιθύμητα αλιεύματα μεταφέρονται στην ξηρά

-  Αναθεώρηση του συστήματος επιβολής κυρώσεων: Θα καθοριστούν τα ελάχιστα κοινά επίπεδα διοικητικών οικονομικών κυρώσεων για σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, ως εναλλακτική στις ποινικές κυρώσεις, ενώ θα συμφωνηθεί κατάλογος κοινών κριτηρίων για ορισμένες από τις καταχωρισμένες σοβαρές παραβάσεις.

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال