Οι 13 επιδοτήσεις από το νέο πρασίνισμα σε ένα άρθρο

 Ορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις συνολικά 13 επιδοτήσεων από το νέο πρασίνισμα συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης Κομφούζιο 2023 (διατήρηση), χρήσης βιοδιεγερτών, ειδικής θρέψης, ιδιωτικής δακοκτονίας στην ελιά, μεθόδων εναλλακτικής φυτοπροστασίας στα δέντρα και χρήσης γεωργίας ακριβείας, με τις αιτήσεις να γίνονται μέσω του φετινού ΟΣΔΕ σύμφωνα με υπουργική Απόφαση.

Οι 13 επιδοτήσεις από το νέο πρασίνισμα σε ένα άρθρο

Όλες οι παραπάνω δράσεις βρίσκονται υπό την ομπρέλα της παρέμβασης «Ενίσχυση παραγωγών για την παραγωγή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης, με τη χρήση ψηφιακής εφαρμογής διαχείρισης εισροών και περιβαλλοντικών παραμέτρων». Οι αγρότες θα μπορούν να επιλέξουν σε επίπεδο αγροτεμαχίου μέχρι τρεις (3) δράσεις από τις παρακάτω, εκ των οποίων η μία (υποχρεωτική) πρέπει να είναι η «Χρήση της ψηφιακής εφαρμογής και σύνταξη Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)».

Η σχετική υπουργική απόφαση ορίζει πως: «Οι γεωργοί υποχρεούνται να κάνουν χρήση ψηφιακών εφαρμογών διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών δεδομένων, μεταξύ των οποίων και η ψηφιακή πλατφόρμα Fast (Farm Sustainability Tool - Εργαλείο Αειφορίας Φάρμας για τα Θρεπτικά συστατικά)». Αυτό σημαίνει πως είτε θα πρέπει να κάνουν χρήση εφαρμογής από ιδιώτη είτε χρήση της εφαρμογής Fast από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερες οδηγίες θα βγουν σε σχετικές εγκυκλίους.

Για την ειδική θρέψη (παρεμποδισμένα, βραδείας αποδέσμευσης βιοδιεγέρτες) απαραίτητα είναι τα φορολογικά παραστατικά αγοράς προϊόντων ή λιπασμάτων με βιοδιεγέρτες, τα οποία εφάρμοσαν στη γεωργική τους εκμετάλλευση κατά το έτος της αίτησης.

Αναλυτικότερα οι δράσεις (έως 3 ανά αγροτεμάχιο με υποχρεωτική την 1η δράση) έχουν ως εξής:

1) «Χρήση της ψηφιακής εφαρμογής και σύνταξη Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)»: Στο πλαίσιο της δράσης, οι γεωργοί υποχρεούνται να κάνουν χρήση ψηφιακών εφαρμογών διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών δεδομένων, μεταξύ των οποίων και η ψηφιακή πλατφόρμα Fast (Farm Sustainability Tool - Εργαλείο Αειφορίας Φάρμας για τα Θρεπτικά συστατικά).

Ύψος ενίσχυσης

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης της δράσης 31.6-Α ανέρχεται σε 3 ευρώ/στρέμμα (Κωδικός προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού 31.6-1).

2) «Συνέχιση εφαρμογής της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των λεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»: Η δράση συνίσταται στη συνέχιση της εφαρμογής της γεωργοπεριβαλλοντικής δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του ΠΑΑ 2014- 2022, μετά την ολοκλήρωση των πολυετών δεσμεύσεων των δικαιούχων. Το έτος 2023, επιλέξιμα είναι τα αγροτεμάχια τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ενεργά Τεχνικά Δελτία (ΤΔ) του έτους 2022 της υπ’ αρ. 474/16-2-2023 πρόσκλησης για την ετήσια παράταση της 1ης πρόσκλησης ή της υπ’ αρ. 5218/20-6-2018, 2ης πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2022. Το έτος 2025, επιλέξιμα είναι τα αγροτεμάχια τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ενεργά Τεχνικά Δελτία (ΤΔ) του έτους 2024 της υπ’ αρ. 3645/13-7-2020, 3ης πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2022.

Ύψος ενίσχυσης (ανά στρέμμα):

Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά: 40,2 ευρώ

Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά: 94,8 ευρώ

Δαμασκηνιά: 58,5 ευρώ

Οινοποιήσιμο αμπέλι: 36,6 ευρώ

Επιτραπέζιο αμπέλι/Σταφίδα: 63,3 ευρώ

3) «Εξαπόλυση ωφέλιμων μακροργανισμών»: Οι γεωργοί αντιμετωπίζουν μέσω της χρήσης εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων με ωφέλιμα αρπακτικά έντομα και ακάρεα τους τετράνυχους (ενδεικτικά Tetranychus sp., Tetranychus urticae, Tetranychus turkestani, Panonychus ulmi, Panonychus citri) στην περίπτωση της ροδακινιάς, νεκταρινιάς, κερασιάς και μηλιάς, και της ψύλλας της αχλαδιάς (Cacopsylla pyri) στην περίπτωση της αχλαδιάς. Μέσω της εξαπόλυσης ωφέλιμων μακρο-οργανισμών αρκεί η αντιμετώπιση ενός τουλάχιστον εκ των προαναφερθέντων ειδών τετράνυχου.

Ύψος ενίσχυσης (ανά στρέμμα):

Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, Μηλιά: 35,8 ευρώ

Αχλαδιά: 30 ευρώ

4) «Χρήση εντομοπαθογόνων νηματωδών»: Οι γεωργοί εφαρμόζουν εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα με εντομοπαθογόνους νηματώδεις για την αντιμετώπιση της καρπόκαψας της ροδακινιάς (Grapholitha molesta), της καρπόκαψας της δαμασκηνιάς (Graplholitha funebrana) και της καρπόκαψας της μηλιάς (Cydia pomonella) στις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, της δαμασκηνιάς και της μηλιάς.

Ύψος ενίσχυσης (ανά στρέμμα):

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ορίζεται στα 20 ευρώ στρέμμα για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, νεκταρινιάς, δαμασκηνιάς και μηλιάς (Κωδικός προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού 31.6-9).

5) «Μηχανική ζιζανιοκτονία και κάλυψη με φυτικά υλικά εδαφοκάλυψης (mulch)»: Συνίσταται στην αντιμετώπιση των ζιζανίων στον υποόροφο του οπωρώνα/αμπελώνα με μηχανικά μέσα, μέσω ελαφράς κατεργασίας του εδάφους και μέσω χορτοκοπής. Επιπλέον, ενισχύεται η εφαρμογή mulch στον υποόροφο των οπωρώνων/ αμπελώνων μέσω της εναπόθεσης φυτικών υλικών εδαφοκάλυψης τα οποία βοηθούν στην καταπίεση των ζιζανίων και στη διατήρηση της εδαφικής υγρασίας. Η δράση αφορά τις μόνιμες καλλιέργειες, εκτός ελιάς και εσπεριδοειδών. Οι επεμβάσεις μηχανικής ζιζανιοκτονίας πρέπει να γίνονται σε χρόνους που να διασφαλίζουν την καθαρότητα του υποορόφου του οπωρώνα/αμπελώνα από ζιζάνια κατά την κρίσιμη ανά καλλιέργεια περίοδο του έτους της αίτησης και, ιδιαιτέρως, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, ώστε η ζιζανιοκτονία να αποτελεί, ταυτόχρονα, και ανασχετικό παράγοντα των καλοκαιρινών πυρκαγιών. 

Αναλυτικότερα: - Για τα φυλλοβόλα είδη (με την εξαίρεση αμυγδαλιάς, φουντουκιάς, φυστικιάς, χαρουπιάς): Μάρτιος - Οκτώβριος. 

Για αμυγδαλιά, φουντουκιά, φυστικιά, χαρουπιά: Μάϊος - μέσα Σεπτεμβρίου. 

Αμπέλι: Φεβρουάριος - Αύγουστος. 

Στα φυλλοβόλα είδη περιλαμβάνονται μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά, ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, δαμασκηνιά, κερασιά, καρυδιά, λωτιά, μουσμουλιά, ροδιά, συκιά, ακτινιδιά

Ύψος ενίσχυσης

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ορίζεται στα 18,3 ευρώ/στρέμμα για τις μόνιμες καλλιέργειες, εκτός ελιάς και εσπεριδοειδών (Κωδικός προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού 31.6-10).

6) «Πολλαπλά καλοκαιρινά κλαδέματα για οπωρώνες χωρίς όψιμη φρέσκια βλάστηση»: Η ενισχυόμενη καλλιεργητική πρακτική των καλοκαιρινών κλαδεμάτων συνίσταται στην αφαίρεση μικρού μόνο μέρους της βλάστησης των δέντρων που δεν είναι τόσο σημαντική κατά τη θερινή περίοδο, μέσω της αφαίρεσης της ζωηρής βλάστησης/λαίμαργων βλαστών κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, ώστε να βελτιώνονται οι συνθήκες φωτισμού και αερισμού εντός της κόμης των δέντρων.

Ύψος ενίσχυσης

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ορίζεται στα 17,5 ευρώ/στρέμμα για την ελιά, τα εσπεριδοειδή και τους λοιπούς οπωρώνες (Κωδικός προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού 31.6-11).

7) «Χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων μειωμένης διασποράς»: οι γεωργοί αροτραίων και μόνιμων καλλιεργειών χρησιμοποιούν ακροφύσια (μπεκ) μειωμένης (χαμηλής) διασποράς ψεκαστικού νέφους στα ψεκαστικά μηχανήματα με τα οποία πραγματοποιούν τις επεμβάσεις φυτοπροστασίας στα αγροτεμάχια της δράσης. Τα ακροφύσια μειωμένης διασποράς αφορούν τόσο σε ψεκαστικά μηχανήματα καλλιεργειών κάθετης ανάπτυξης (οπωρώνες, ελαιώνες, αμπελώνες) (νεφελοψεκαστήρες, αμπελουργικοί ψεκαστήρες) όσο και σε ψεκαστήρες αροτραίων καλλιέργειες (ράμπες).

Ύψος ενίσχυσης

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ορίζεται στα 3 ευρώ/στρέμμα για τις αροτραίες και μόνιμες καλλιέργειες (Κωδικός προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού 31.6-12).

8) «Διαχείριση των υπολειμμάτων ψεκαστικών υγρών»: Η διαχείριση των υπολειμμάτων των ψεκαστικών υγρών συνίσταται: 

α) Στη διοχέτευση της περίσσειας του ψεκαστικού υγρού και των υγρών έκπλυσης του εξοπλισμού ψεκασμού σε ειδικούς συλλέκτες από αδιαπέρατη μεμβράνη, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος κατείσδυσης των ρύπων, 

β) μετά από φυσική/παθητική εξάτμιση του νερού του διαλύματος, οι δραστικές ουσίες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων συλλέγονται ως ξηρό υπόλειμμα στη μεμβράνη, 

γ) η μεμβράνη, είτε στο τέλος της ζωής της, μία φορά ανά έτος, είτε όταν αυτή γεμίσει, μαζί με το ξηρό υπόλειμμα μεταφέρονται σε ειδικές εγκαταστάσεις διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων από τον πάροχο της υπηρεσίας, 

δ) ο πάροχος της υπηρεσίας εγκαθιστά νέα μεμβράνη.

Ύψος ενίσχυσης

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ορίζεται στα 1 ευρώ/στρέμμα για τις αροτραίες καλλιέργειες (πλην κηπευτικών) (Κωδικός προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού 31.6-13) και στα 3 ευρώ/στρέμμα για τα κηπευτικά και τις μόνιμες καλλιέργειες (Κωδικός προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού 31.6-14).

9) «Χρήση γεωργίας ακριβείας κατά τους ψεκασμούς»: Στο πλαίσιο της δράσης οι γεωργοί δεσμεύονται: α) Nα κάνουν χρήση τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας κατά την εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέσω ψεκασμού, οι οποίες εμπίπτουν σε μία (1) από τις ακόλουθες κατηγορίες:

αα) Ψεκαστικά μηχανήματα μεταβλητής δόσης ή σετ ψεκαστικών μηχανημάτων μεταβλητής δόσης. 

ββ) Ψεκαστικά οπωρώνων με συστήματα ανίχνευσης της κόμης ή σετ ανίχνευσης της κόμης, τα οποία διαθέτουν αισθητήρες (συνήθως υπερήχων ή λέιζερ) που σαρώνουν το περιβάλλον δεξιά και αριστερά του ψεκαστικού και ανιχνεύουν τα σημεία στα οποία υπάρχουν δένδρα ώστε στα ενδιάμεσα κενά, ένας μικρο-ελεγκτής να δίνει εντολή διακοπής του ψεκασμού.

γγ) Ψεκαστικά μηχανήματα με ηλεκτροστατική φόρτιση ή σύστημα ηλεκτροστατικής φόρτισης σταγονιδίων

Ύψος ενίσχυσης

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ορίζεται στα 7 ευρώ/στρέμμα για τις αροτραίες και τις μόνιμες καλλιέργειες (Κωδικός προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού 31.6-15).

10) «Χρήση λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης»: Στα λιπάσματα βραδείας ή ελεγχόμενης αποδέσμευσης που δύναται να ενισχυθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων:

α) Κατηγορία 1: Προϊόντα λίπανσης της ΕΕ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2019/1009 (προϊόντα λίπανσης που φέρουν σήμανση CE), τα οποία ανήκουν στην Κατηγορία Λειτουργίας Προϊόντων ΚΛΠ 1 (Λίπασμα) ή ΚΛΠ 7 (Σύμμεικτο προϊόν λίπανσης) και αποτελούνται από Συστατικά Υλικά ΚΣΥ 1 (Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών) μαζί με ΚΣΥ 8 (Πολυμερή θρεπτικών στοιχείων) ή/και ΚΣΥ 9 (Πολυμερή άλλα από τα πολυμερή θρεπτικών στοιχείων).

β) Κατηγορία 2: Λιπάσματα νέου τύπου τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά με δράση βραδείας αποδέσμευσης, βάσει της υπ’ αρ. 291180/11034/19-9-2002 (Β’ 1274) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’  αρ. 257921/15-6-2004 (Β’  955), όμοια και ισχύει. Τα λιπάσματα νέου τύπου με δράση βραδείας αποδέσμευσης πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στο «Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Νέου Τύπου Λιπασμάτων», διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/ crop-production/lipasmata/278-mitroa.

Ύψος ενίσχυσης (ανά στρέμμα)

Αροτραίες: 4,5 ευρώ

Κηπευτικά και μόνιμες καλλιέργειες: 6 ευρώ

11) «Χρήση λιπασμάτων με παρεμποδιστές»:

Στα λιπάσματα με παρεμποδιστή/αναστολέα που δύναται να ενισχυθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων:

α) Κατηγορία 1: Προϊόντα λίπανσης της ΕΕ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2019/1009 (προϊόντα λίπανσης που φέρουν σήμανση CE) με αναστολέα νιτροποίησης ή ουρεάσης ή απονίτρωσης, τα οποία ανήκουν στις Κατηγορίες Λειτουργίας Προϊόντος ΚΛΠ 5 (Αναστολέας).

β) Κατηγορία 2: Νέου τύπου λιπάσματα με παρεμποδιστή, τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά βάσει της υπ’ αρ. 291180/11034/19-9-2002 (Β’ 1274) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 257921/15-6-2004 (Β’ 955), όμοια και ισχύει. Τα νέου τύπου λιπάσματα με παρεμποδιστή, πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στο «Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Νέου Τύπου Λιπασμάτων», διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ: http://www.minagric.gr/index.php/ el/for-farmer-2/crop-production/lipasmata/278-mitroa.

γ) Κατηγορία 3: Λιπάσματα ΕΚ με αναστολείς.

Ύψος ενίσχυσης (ανά στρέμμα)

Αροτραίες: 4,5 ευρώ

Κηπευτικά και μόνιμες καλλιέργειες: 6 ευρώ

12) «Χρήση προϊόντων ή λιπασμάτων με βιοδιεγέρτες»:

Στα λιπάσματα και προϊόντα λίπανσης με βιοδιεγέρτες φυτών που δύναται να ενισχυθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων:

α) Κατηγορία 1α: Προϊόντα λίπανσης της ΕΕ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2019/1009 (προϊόντα λίπανσης που φέρουν σήμανση CE) τα οποία ανήκουν στην Κατηγορία Λειτουργίας Προϊόντος ΚΛΠ 6 (Βιοδιεγέρτης φυτών) και συγκεκριμένα στην 6(Α) (Μικροβιακός διεγέρτης φυτών) και ΚΛΠ 6(Β) (Μη μικροβιακός διεγέρτης φυτών).

β) Κατηγορία 1β: Προϊόντα λίπανσης της ΕΕ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2019/1009 (προϊόντα λίπανσης που φέρουν σήμανση CE) τα οποία ανήκουν στην ΚΛΠ 7 (Σύμμεικτο προϊόν λίπανσης που περιέχει έναν ή περισσότερους βιοδιεγέρτες φυτών που ανήκουν στην ΚΛΠ 6).

γ) Κατηγορία 2: Νέου τύπου λιπάσματα τα οποία περιέχουν ουσίες βοηθητικές της ανάπτυξης των φυτών όπως φυτορμόνες, ένζυμα, ρυθμιστές, βιταμίνες, πρωτεΤνες, αμινοξέα και άλλες παρόμοιες ουσίες που συμβάλουν στην ανάπτυξη του φυτού και βελτιώνουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, σε συνδυασμό με έναν ή και περισσότερους τύπους λιπασμάτων των ομάδων α’ - δ’ (το ελάχιστον έναν) του άρθρου 4α της υπ’ αρ. 257921/15-6-2004 (Β’ 955) κοινής υπουργικής απόφασης, τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά βάσει της υπ’ αρ. 291180/11034/19-9-2002 (Β’ 1274) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 257921/15-6-2004 (Β’ 955), όμοια και ισχύει. Τα νέου τύπου λιπάσματα με ουσίες βοηθητικές της ανάπτυξης των φυτών πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στο «Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Νέου Τύπου Λιπασμάτων», διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/ crop-production/lipasmata/278-mitroa.

δ) Κατηγορία 3: Προϊόντα με ουσίες βοηθητικές της ανάπτυξης των φυτών, τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά για χρήση στη γεωργία βάσει της υπ’ αρ. 217217/ 8-1-2004 (Β’ 35) υπουργικής απόφασης. Στην ετικέτα του προϊόντος πρέπει να αναγράφεται η φράση: «Ουσία βοηθητική της ανάπτυξης των φυτών/Κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά για χρήση στη γεωργία σύμφωνα με την υπ’ αρ. 217217/2004 (Β’ 35) υπουργική απόφαση».

Ύψος ενίσχυσης (ανά στρέμμα)

Αροτραίες: 3 ευρώ

Κηπευτικά και μόνιμες καλλιέργειες: 6 ευρώ

13) «Εφαρμογή εθελοντικών οδηγιών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας».

Στο πλαίσιο της δράσης, οι γεωργοί δεσμεύονται:

α) Να εφαρμόζουν τη μέθοδο της μαζικής παγίδευσης (mass trapping) του δάκου της ελιάς (Βactocera Oleae) σε αγροτεμάχια με ελιές ή/και της μύγας της Μεσογείου (Ceratitis capitata) σε αγροτεμάχια με εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά, μανταρινιά).

β) Να κάνουν αποκλειστική χρήση εγκεκριμένων για την αντιμετώπιση των παραπάνω εντομολογικών εχθρών σκευασμάτων φυτοπροστασίας μαζικής παγίδευσης, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ https://1click.minagric.gr/oneClickUI/ frmFytoPro.z ul. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες το επίπεδο του πληθυσμού του εχθρού - στόχου είναι τέτοιο ώστε η πραγματική ή η προβλεπόμενη ζημιά στην ηρτημένη παραγωγή είναι πάνω από το κατώφλι επέμβασης, σύμφωνα με τεκμηριωμένη έκθεση του τεχνικού συμβούλου στο ΣΠΔ της δράσης, επιτρέπεται η εφαρμογή στα αγροτεμάχια της δράσης φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων που είναι συμβατά με τη βιολογική γεωργία (Καν. (ΕΕ) 2018/848), συμπεριλαμβανομένων των ωφέλιμων μακρο- οργανισμών, για την αντιμετώπιση του εντομολογικού εχθρού - στόχου.

γ) Να διατηρούν ηρτημένες στα δέντρα, της παγίδες μαζικής σύλληψης (mass trapping) καθώς και της παγίδες παρακολούθησης (monitoring), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Άδεια Διάθεσης του σκευάσματος στην Αγορά (ΑΑΔΑ).

δ) Να τηρούν της δεσμεύσεις της δράσης 31.6-Α, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ).

ε) Να διατηρούν στον περιβαλλοντικό φάκελο

Ύψος ενίσχυσης (ανά στρέμμα)

Ελαιώνες: 35 ευρώ

Εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά, μανταρινιά): 17,5 ευρώ

διαβάστε αναλυτικά το ΦΕΚ   ΕΔΩ

με πληροφορίες  agronews.gr

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال