Εκτός συνδεδεμένης το ενσίρωμα καλαμποκιού, με νέα παραστατικά το πριμ


Μόνο ο καρπός καλαμποκιού και όχι οι εκτάσεις για ενσίρωμα θα ενισχυθούν από τη συνδεδεμένη, σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντά.

Ο υπουργός απαντώντας πρόσφατα σε σχετική ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ιλχάν Αχμέτ, ανέφερε πως τα ενσιρώματα θα αποκλειστούν από τη συνδεδεμένη καθώς η πληρωμή τους θα οδηγούσε σε προβλήματα ενώ τόνισε πως ενσιρώματα παράγονται και από άλλες καλλιέργειες π.χ μηδική, βίκος.

Συγκεκριμένα ο υπουργός απάντησε τα εξής: «Όπως αναφέρεται στο Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας, στόχος της στήριξης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι μία έκταση 77.000 εκταρίων, στην οποία δεν υπάρχει πρόβλημα επάρκειας ή ποιότητας νερού άρδευσης. Η στήριξη αφορά σε καρπό καλαμποκιού, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό παραγωγής αραβοσίτου είναι σε καρπό,
ενώ ενσιρώματα παράγονται και από άλλες καλλιέργειες, π.χ. μηδική, βίκος. Επιπλέον, ο έλεγχος της σύστασης του ενσιρώματος, προκειμένου να βεβαιωθεί ο όρος επιλεξιμότητας της ενίσχυσης (ποσοστό καλαμποκιού στο ενσίρωμα), μπορεί να οδηγούσε σε προβλήματα πληρωμής της ενίσχυσης και αποκλεισμό αιτούντων
από τη λήψη της. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής
της συγκεκριμένης παρέμβασης, μετά από συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, θα συμπεριληφθούν σε σχετική υπουργική απόφαση.»

Στα 7.500 φυτά το στρέμμα το νέο όριο για συνδεδεμένη αραβόσιτου
Στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ φαίνεται πως θα πρέπει ο παραγωγός να παραδώσει τιµολόγια σπόρου 2,5 κιλά το στρέµµα (25 κιλά το εκτάριο). Οι παραγωγοί όπως είναι γνωστό αγοράζουν σακί σύµφωνα µε την ποσότητα των σπόρων, π.χ σακί των 25.000 σπόρων ή των 50.000 σπόρων δεν κοιτάνε ποτέ τα κιλά. Μάλιστα πληροφορίες της Agrenda λένε πως έχει γίνει κρούση στο υπουργείο από τον ΣΕΠΥ (Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού Υλικού) να αλλάξει αυτή η παράγραφος και να µπει όρος 7-7.500 σπόρους το στρέµµα, κάτι που δέχτηκαν οι αρχές αλλά ακόµη αγνοούνται οι εφαρµοστικές αποφάσεις. Φυσικά οι σπορές έχουν ξεκινήσει τα τιµολόγια έχουν κοπεί και ούτε οι παραγωγοί, ούτε τα καταστήµατα εισροών ξέρουν πώς πρέπει να κινηθούν.

Υπενθυµίζεται πως η αναφορά στο στρατηγικό σχέδιο ΚΑΠ για τη συνδεδεµένη στο καλαµπόκι έχει ως εξής:

Δικαιούχοι της συνδεδεµένης ενίσχυσης καλαµποκιού είναι οι ενεργοί γεωργοί οι οποίοι:

 Χρησιµοποιούν τουλάχιστον 25 κιλά σπόρου αραβοσίτου ανά εκτάριο, για τον οποίο πρέπει να προσκοµίζουν αντίστοιχο τιµολόγιο αγοράς.
Καλλιεργούν αραβόσιτο σε επιλέξιµες εκτάσεις. Οι επιλέξιµες αυτές εκτάσεις πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές µε υδατικά συστήµατα των οποίων τα ύδατα είναι σε καλή κατάσταση ποσοτικά και ποιοτικά.
Παραδίδουν κατ’ ελάχιστον 9 τόνους προϊόν ανά εκτάριο. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι η προσκόµιση τιµολογίου αγοράς ή πώλησης του προϊόντος σε µεταποιητική µονάδα, κτηνοτρόφο ή έµπορο του προϊόντος. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι διατηρούν παράλληλα κτηνοτροφική εκµετάλλευση, δεν απαιτείται η προσκόµιση τιµολογίου αγοράς ή πώλησης για το µέρος της ζωοτροφής που προορίζεται για τα ζώα της εκµετάλλευσής τους, το οποίο θα υπολογίζεται σε συνάρτηση µε τον αριθµό τους [...].

Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال