Οδηγίες για την αντιμετώπιση εντομολογικών προσβολών στα ελαιόδεντρα


Δελτίο σχετικά με τους τρόπους και τον χρόνο αντιμετώπισης πέντε από τους κυριότερους εχθρούς της ελιάς εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ναυπλίου. Πρόκειται για τους πυρηνοτρήτη, βαμβακάδα, κηκιδόμυγα, ακάρεα και ξυλοφάγα έντομα.

Σύμφωνα με αυτό, και σε ό,τι αφορά τον πυρηνοτρήτη, καταπολέμηση συνιστάται μόνο σε ελαιώνες με μειωμένη ανθοφορία (30%-40% της κανονικής) και μόνο εφόσον παρατηρηθούν σημαντικές προσβολές, ενώ η όποια επέμβαση πρέπει να γίνει στο στάδιο F (κρόκιασμα). Στις βιολογικές καλλιέργειες, ο ψεκασμός της ανθόβιας γενιάς του εντόμου κρίνεται αναγκαίος αν υπάρχουν προσβολές, καθώς η αντιμετώπιση της καρπόβιας γενιάς με σκευάσματα του βάκιλλου δεν είναι αποτελεσματική.

Για την αντιμετώπιση της βαμβακάδας, το Κέντρο Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου προτείνει να γίνει καταπολέμηση μόνο όπου η ανθοφορία είναι μικρή και υπάρχουν σοβαρές προσβολές ταξιανθιών, σε ποσοστό άνω του 30%.

Αν τα δέντρα έχουν προσβληθεί από κηκιδόμυγα των βλαστών, συστήνεται αφαίρεση και κάψιμο των προσβεβλημένων κλαδίσκων προτού οι προνύμφες πέσουν στο έδαφος. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την αφαίρεση, γιατί αν δημιουργηθούν πληγές στους βλαστούς διευκολύνεται τυχόν προσβολή. Καταπολέμηση προτείνεται σε νεαρά δέντρα, φυτώρια και νεαρά εμβόλια που έχουν προσβληθεί.

Σε περιπτώσεις προσβολής από ακάρεα, το Κέντρο συστήνει να γίνεται επέμβαση σε ελαιώνες που υπάρχουν προσβολές άνω των 5-10 ατόμων ανά ταξιανθία, όμως πριν από την ανθοφορία, όταν οι ταξιανθίες θα είναι κλειστές.

Τέλος, αν τα δέντρα έχουν προσβληθεί από ξυλοφάγα έντομα, όπως ο φλοιοτρίβης ή ο φλοιοφάγος, το Κέντρο συστήνει αρχικά την αφαίρεση των μισόξερων ή ξερών κλάδων και κλαδίσκων και την απομάκρυνσή τους από τον ελαιώνα. Παράλληλα, θα πρέπει να δέντρα να βρίσκονται σε καλή θρεπτική κατάσταση και να έχουν γίνει σωστά όλες οι καλλιεργητικές φροντίδες. Σε περίπτωση που ο ελαιώνας έχει προσβληθεί έντονα από τα έντομα, μπορεί να γίνει επέμβαση αυτή την εποχή.
Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال