Μικρή μείωση του ελληνικού αμπελώνα και το 2022



Στα 2.962 ανέρχονται τα στρέμματα του ελληνικού αμπελώνα με οινοποιήσιμες ποικιλίες, που εγκαταλείφθηκαν σε όλη την χώρα το 2022.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στις 31 Ιουλίου 2022, η έκταση του ελληνικού αμπελώνα ανερχόταν σε 640.206 στρέμματα. «Η έκταση αυτή είναι ελαφρώς αυξημένη κατά 3.245 στρέμματα (0,51%) σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (636.965 στρέμματα), γεγονός που οφείλεται σε νέες φυτεύσεις μέσω αδειών φύτευσης, 6.203 στρεμμάτων», εξηγεί η ΚΕΟΣΟΕ.

Οι νέες φυτεύσεις

Με δεδομένο ότι το ποσοστό που χορηγείται για νέες φυτεύσεις στην Ελλάδα είναι 1% (6.203 στρέμματα), θα έπρεπε να παρατηρηθεί ισόποση αύξηση των εκτάσεων, στα 643.168 στρέμματα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 2021.

Η διαφορά μεταξύ της τελικής απογραφής στις 31/7/2022 (στα 640.206 στρέμματα) με άθροισμα της έκτασης του 2021 συν τις άδειες φύτευσης (636.965 στρέμματα + 6.203 στρέμματα) «υποκρύπτει» εγκατάλειψη επιπλέον 2.962 στρεμμάτων για όλη την επικράτεια, το 2022.

Να τονισθεί ότι από το 2016 μέχρι το 2022 έχουν χορηγηθεί άδειες για νέες φυτεύσεις 43.383,8 στρεμμάτων, όταν η έκταση του ελληνικού αμπελώνα το 2016 ανερχόταν στα 627.734,4 στρέμματα.

Η απογραφή του 2022 (31/7) στα 640.205,8 στρέμματα, σε συνδυασμό με το αλγεβρικό άθροισμα των συνολικών νέων φυτεύσεων και της απογραφής του 2016, εξάγει ότι από το 2016 έως το 2022, εγκαταλείφθηκαν 30.912,4 στρέμματα, «με την επιφύλαξη του ότι δεν είναι γνωστά σήμερα πόσα στρέμματα από τις τριετούς ισχύος Άδειες Φύτευσης, είναι ακόμη στα χέρια των δικαιούχων, που δεν προχώρησαν σε φύτευση», επισημαίνει η ΚΕΟΣΟΕ.

«Ζητούμενο είναι τέλος, εάν η σχετική μείωση των εκτάσεων του ελληνικού αμπελώνα, έχει φθίνουσα τάση, όπως δείχνουν τα ποσοστά μεταβολής των εκτάσεων», επισημαίνει η ΚΕΟΣΟΕ.

Ακολουθεί πίνακας με τις διαχρονικές μεταβολές του ελληνικού αμπελώνα.


Πηγή 

Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال