Πώς το pH του ψεκαστικού υγρού επηρεάζει την καλλιέργεια ;


 

Το νερό που χρησιμοποιείται για τον ψεκασμό διαφόρων φυτοφαρμάκων επηρεάζει τη σταθερότητα του διαλύματος αλλά και το πόσο καιρό το παρασιτοκτόνο αυτό  παραμένει δραστικό όσο βρίσκεται μέσα στο ψεκαστικό διάλυμα.   

Τι συμβαίνει στην δεξαμενή όταν αναμιγνύουμε το φυτοφάρμακο με το νερό ; Τι συμβαίνει αν βρέξει και καθυστερήσουμε το ψεκασμό ;  Μήπως μέχρι να ολοκληρωθεί ο ψεκασμός όλης της καλλιέργειας, πέρασε πολύς χρόνος ; 

Το αλκαλικό νερό (pH >7.0) μπορεί να μειώσει την δράση ορισμένων φυτοφαρμάκων σε λιγότερο χρόνο από ότι χρειάζεται για να αδειάσει η δεξαμενή. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ο κακός έλεγχος των παρασίτων, απώλειες στην καλλιέργεια και συνεπώς απώλεια χρημάτων.

Κατά κανόνα, τα περισσότερα φυτοφάρμακα λειτουργούν καλύτερα σε ένα ελαφρώς όξινο pH. Το pH όμως του νερού που χρησιμοποιείται για τον ψεκασμό συνήθως κυμαίνεται από 7.0 - 8.0, κάτι που μπορεί να μειώσει δραματικά τον χρόνο ημίσειας ζωής του φυτοφαρμάκου, δηλαδή τον χρόνο που απαιτείται για να μειωθεί η αποτελεσματικότητα του φυτοφαρμάκου στο μισό.

Πώς το pH του ψεκαστικού υγρού επηρεάζει την καλλιέργεια 

Γενικά, η απώλεια της αποτελεσματικότητας οφείλεται στην υδρόλυση και ο ρυθμός υδρόλυσης προσδιορίζεται από το pH, την δραστική ουσία του παρασιτοκτόνου, τον χρόνο έκθεσης του φυτοφαρμάκου μέσα στην δεξαμενή και από την θερμοκρασία. Τα εντομοκτόνα συνήθως είναι αυτά που απαιτούν χαμηλότερα pH σε σχέση με τα μυκητοκτόνα και τα ζιζανιοκτόνα.

Πηγή - phytorgan.gr
Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال