Θειασβέστιο στο Αμπέλι
 

Το ΘΕΙΑΣΒΕΣΤΙΟ ΧΑΛΚΟΥ  είναι μια συμπλοκοποιημένη ουσία , βοηθητική της ανάπτυξης των φυτών. Ενισχύει την αντοχή των φυτών και των δέντρων έναντι ασθενειών όπως το ωίδιο , ο περονόσπορος και ο βοτρύτης . Βελτιώνει τα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  των καρπών όπως η σκληρότητα , το χρώμα , το μέγεθος , η γεύση και η διατηρησιμότητα . Προάγει και ισχυροποιεί τους εσωτερικούς μηχανισμούς άμυνας και ανάπτυξης των φυτών.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ καν/σμος Ε.Κ.834/2007.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ –ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Το ΘΕΙΑΣΒΕΣΤΙΟ ΧΑΛΚΟΥ  εφαρμόζεται με απογευματινούς ψεκασμούς φυλλώματος .

Αμπέλι.  Τον χειμώνα πριν το κλάδεμα , μια εφαρμογή με 40ml/1lt νερό , και αμέσως μετά το κλάδεμα ακόμα μια εφαρμογή με 200ml/lt νερό.  Την άνοιξη και το καλοκαίρι εφαρμόζουμε μια φορά τον μήνα με 10ml/1lt νερό έως και 30 μέρες πριν την συγκομιδή.


Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال