Η καλλιέργεια της ελιάς το μήνα Απρίλιο


 Λίπανση


Σε αυτή τη φάση ανάπτυξης, τα δέντρα ακόμη έχουν ανάγκη από υψηλά ποσά ενέργειας και νερού. Η απαραίτητη υγρασία προσφέρεται συνήθως αυτή την εποχή μέσω των βροχοπτώσεων που ακόμη αυτή την εποχή είναι αρκετές.

Η λίπανση με μια μικρή ποσότητα αζώτου (Ν) αυτή την εποχή (20-25% των ετήσιων αναγκών) βοηθάει στην ενδυνάμωση του μούρου και στην αποθήκευση απαραίτητης ενέργειας κατά την απαιτητική περίοδο της άνθησης.

Ψεκασμοί

Η περίοδος αυτή λόγο των συνήθως μέτριων θερμοκρασιών και της υψηλής σχετικής υγρασίας που επικρατεί, είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη εντόμων (ακάρεα, καλόκορη, κηκιδόμυγα, κ.α.) και μυκήτων (κυκλοκόνιο, κερκόσπορα, γλοιοσπόριο).

Για την αντιμετώπιση του γλοιοσπορίου, προτείνεται να ξεκινήσει από αυτό το στάδιο χρησιμοποιώντας μαζί με κάποιο δυνατό μυκητοκτόνο επαφής (Υδροξείδιο ή υποξείδιο του Χαλκού) και κάποια από τα χημικά μυκητοκτόνα τα οποία καταπολεμούν το συγκεκριμένο μύκητα.

Στο στάδιο αυτό το οποίο συνήθως είναι το 3ο δεκαήμερο του Μαρτίου, μπορούμε και πάλι ανάλογα με την φυσική κατάσταση των δέντρων να βοηθήσουμε με στόχο την καρπόδεση τα δέντρα με την κατάλληλη διαφυλλική συνταγή.

Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال