Βαβμακάδα στα Ακτινίδια , Πώς να τον αντιμετωπίσετε


 

Η βαμβακάδα αποτελεί πολύ σοβαρό εχθρό της ακτινιδιάς προσβάλλοντας τον κορμό, τα κλαδιά και τους καρπούς. Η βαμβακάδα διαχειμάζει με τη μορφή ενήλικου θηλυκού και από τα μέσα Απριλίου ξεκινούν οι ωοτοκίες. Πολλαπλασιάζεται με μεγάλη ταχύτητα και έχει τρεις γενεές το έτος.

Το έντομο απομυζά χυμούς από το φυτό προκαλώντας την εξασθένισή του και σταδιακά την ξήρανση των κλαδιών. Σημαντικές είναι οι ζημιές στους καρπούς, όπου στα σημεία προσβολής πληγώνεται η επιδερμίδα με αποτέλεσμα ενδεχομένως να αναπτύσσονται και σήψεις. Αποτέλεσμα είναι να μειώνεται ο χρόνος διατήρησης των καρπών και τελικά να υποβαθμίζεται η ποιότητα και η εμπορική τους αξία αλλά και να μην πληρούνται οι προδιαγραφές του ποιοτικού ελέγχου και των ιδιωτικών προτύπων πιστοποιήσεων.

διαχειμάζει με τη μορφή ενήλικου θηλυκού και από τα μέσα Απριλίου ξεκινούν οι ωοτοκίες. Πολλαπλασιάζεται με μεγάλη ταχύτητα και έχει τρεις γενεές το έτος

Κατάλληλη περίοδος για τη χημική καταπολέμηση του εχθρού είναι η περίοδος που εμφανίζεται ο μεγαλύτερος αριθμός ακάλυπτων κινούμενων σταδίων δηλ. προνυμφών (Απρίλιος - Μάιος). Αργότερα το έντομο δημιουργεί το χαρακτηριστικό ασπίδιο των κοκκοειδών, το οποίο προστατεύει από το ψεκαστικό υγρό.

Η αντιμετώπιση πρέπει να στοχεύει κατά των ερπουσών προνυμφών.

Οποιαδήποτε επέμβαση με εντομοκτόνα για να είναι επιτυχής πρέπει να γίνεται όταν υπάρχουν οι νεαρές προνύμφες 1ης ή / και 2ης ηλικίας. Η στόχευση αυτή απαιτεί προσεκτική παρακολούθηση της εξέλιξης των σταδίων του εντόμου. Επίσης ο ψεκασμός πρέπει να επιτυγχάνει πολύ καλή διαβροχή των δένδρων. Αν υπάρχει υψηλός πληθυσμός, θα πρέπει ο πρώτος ψεκασμός να γίνει με την εμφάνιση των πρώτων κινητών σταδίων και να ακολουθήσει δεύτερος 10 - 14 ημέρες, αργότερα.

Σε περιπτώσεις χαμηλών πληθυσμών, ο ψεκασμός ενδείκνυται να πραγματοποιείται 5 - 7 ημέρες από την εμφάνιση των πρώτων κινούμενων προνυμφών. (in.gr)


Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال