Καλαμπόκι | Στα 7.500 φυτά ανά στρέμμα μπαίνει το νέο όριο για τη συνδεδεμένη


 

Κρίσιµα ερωτήµατα σχετικά µε τη συνδεδεµένη επιδότηση στο καλαµπόκι που αν δεν αποτυπωθούν άµεσα σε εφαρµοστικές αποφάσεις, θα κοστίσουν σίγουρα τα 55 ευρώ επιδότησης για κάποιους, διατυπώνει ο αγροτικός κόσµος

ΠρώτονΤι γίνεται µε το ενσίρωµα. Προς το παρόν, από το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ δεν προκύπτει διαχωρισµός µεταξύ ενσιρώµατος και σπυριού στο καλαµπόκι για τη λήψη της συνδεδεµένης. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν πως ακόµη δεν υπάρχει καταληκτική απόφαση για την επιλεξιµότητα του ενσιρώµατος στη συνδεδεµένη ενίσχυση

ΔεύτερονΣτο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ φαίνεται πως θα πρέπει ο παραγωγός να παραδώσει τιµολόγια σπόρου 2,5 κιλά το στρέµµα (25 κιλά το εκτάριο). Οι παραγωγοί όπως είναι γνωστό αγοράζουν σακί σύµφωνα µε την ποσότητα των σπόρων, π.χ σακί των 25.000 σπόρων ή των 50.000 σπόρων δεν κοιτάνε ποτέ τα κιλά. Μάλιστα πληροφορίες της Agrenda λένε πως έχει γίνει κρούση στο υπουργείο από τον ΣΕΠΥ (Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού Υλικού) να αλλάξει αυτή η παράγραφος και να µπει όρος 7-7.500 σπόρους το στρέµµα, κάτι που δέχτηκαν οι αρχές αλλά ακόµη αγνοούνται οι εφαρµοστικές αποφάσεις. Φυσικά οι σπορές έχουν ξεκινήσει τα τιµολόγια έχουν κοπεί και ούτε οι παραγωγοί, ούτε τα καταστήµατα εισροών ξέρουν πώς πρέπει να κινηθούν.

ΤρίτονΠοιες περιοχές θα είναι επιλέξιµες προς ενίσχυση. Όπως έχει γίνει γνωστό η συνδεδεµένη  ενίσχυση στο καλαµπόκι θα δίνεται σε περιοχές όπου τα υπόγεια ύδατα είναι σε καλή κατάσταση τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Προς το παρόν δεν έχει προκύψει κάποιος χάρτης επιλεξιµότητας από τις αρµόδιες αρχές, µε τους παραγωγούς να γνωρίζουν στο... περίπου ποιο αγροτεµάχιο µπορεί να είναι επιλέξιµο.

Τα παραπάνω ερωτήµατα είναι ενδεικτικά, ενώ ήδη οι παραγωγοί χειµερινών σιτηρών (σκληρό σιτάρι, κριθάρι, µαλακό σιτάρι) έσπειραν το περασµένο φθινόπωρο έχοντας οδηγό τον φάκελο της νέας ΚΑΠ και όχι εφαρµοστικές αποφάσεις.

Υπενθυµίζεται πως η αναφορά στο στρατηγικό σχέδιο ΚΑΠ για τη συνδεδεµένη στο καλαµπόκι έχει ως εξής:

Δικαιούχοι της συνδεδεµένης ενίσχυσης καλαµποκιού είναι οι ενεργοί γεωργοί οι οποίοι:

-  Χρησιµοποιούν τουλάχιστον 25 κιλά σπόρου αραβοσίτου ανά εκτάριο, για τον οποίο πρέπει να προσκοµίζουν αντίστοιχο τιµολόγιο αγοράς.

-  Καλλιεργούν αραβόσιτο σε επιλέξιµες εκτάσεις. Οι επιλέξιµες αυτές εκτάσεις πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές µε υδατικά συστήµατα των οποίων τα ύδατα είναι σε καλή κατάσταση ποσοτικά και ποιοτικά.

-  Παραδίδουν κατ’ ελάχιστον 9 τόνους προϊόν ανά εκτάριο. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι η προσκόµιση τιµολογίου αγοράς ή πώλησης του προϊόντος σε µεταποιητική µονάδα, κτηνοτρόφο ή έµπορο του προϊόντος. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι διατηρούν παράλληλα κτηνοτροφική εκµετάλλευση, δεν απαιτείται η προσκόµιση τιµολογίου αγοράς ή πώλησης για το µέρος της ζωοτροφής που προορίζεται για τα ζώα της εκµετάλλευσής τους, το οποίο θα υπολογίζεται σε συνάρτηση µε τον αριθµό τους [...].

(Γιώργος Κοντονής - agronews.gr)


Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال