Ενίσχυση 40% για αγροτικά φωτοβολταϊκά και 90% για μπαταρίες


 Προϋπολογισµό ύψους 30 εκατ. ευρώ και επιδότηση 40% για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων και 90% για µπαταρίες, προβλέπει για τους κατ’ επάγγελµα αγρότες και αγρότες ειδικού καθεστώτος, το πρόγραµµα επιδότησης φωτοβολταϊκών στις ποµόνες του ΥΠΕΝ, σύµφωνα µε τον οδηγό που προδηµοσιεύτηκε

Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν µέσα στον Απρίλιο, ωστόσο για να κάνει ο αγρότης αίτηση θα πρέπει να έχει ήδη συνάψει σχετική Σύµβαση Σύνδεσης µε τον ΔΕΔΔΗΕ. Άρα, για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραµµα θα πρέπει πρώτα να ανοίξει χώρος στο δίκτυο, να κάνει αίτηση, να γίνει δεκτή και µετά να µπει στο πρόγραµµα επιδότησης, ζήτηµα για το οποίο φωνάζουν οι επαγγελµατίες του αγροτικού τοµέα καθώς αδυνατούν να πάρουν όρους συνδεσιµότητας εδώ και χρόνια. Να σηµειωθεί εδώ πως επιλέξιµα θα είναι όλα τα έργα και οι δαπάνες ανεξαρτήτως ηµεροµηνίας σύναψης της Σύµβασης Συνδεσης και έκδοσης των παραστατικών δαπανών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα πρέπει να έχει συνδεθεί - ενεργοποιηθεί ο σταθµός πριν την υποβολή της αίτησης συµµετοχής στο Πρόγραµµα. Εν ολίγοις, όποιος έχει κάνει σταθµό και δεν τον έχει ενεργοποιήσει µπορεί να επιδοτηθεί για τις δαπάνες που ήδη έχει κάνει. Σηµειώνεται εδώ πως όσες αιτήσεις υποβληθούν επιτυχώς εντάσσονται στις επιλέξιµες προς επιχορήγηση αιτήσεις άµεσα και το πρόγραµµα θα «κλείσει» µόλις δεσµευτούν τα 30 εκατ. ευρώ.

Μέγιστη εγκατάσταση ισχύος, ποσοστά ενίσχυσης, επιλεξιµότητα

H µέγιστη επιλέξιµη εγκατεστηµένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστηµάτων ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του προγράµµατος που θα χρηµατοδοτείται ορίζεται στα 10,8kW.

Μέσω του Προγράµµατος επιχορηγείται ποσοστό (%) της δαπάνης του φωτοβολταϊκού σταθµού και του συστήµατος αποθήκευσης. Για τους αγρότες ισχύει ποσοστό 40% (και έως 450 ευρώ/kWp) για φωτοβολταϊκό σταθµό, και 90% (και έως 600 ευρώ/kWh) για την εγκατάσταση µπαταρίας.  Στα ανωτέρω ποσά δεν περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ (24%), και συνεπώς δεν αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη για το Πρόγραµµα.

Οι επιλέξιµες δαπάνες του παρόντος προγράµµατος 

-  Προµήθεια και εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων, αντιστροφέα, καθώς και παρελκόµενων υλικών (πίνακες, καλώδια κλπ.)

-  Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος βάσεων

-  Προµήθεια και εγκατάσταση µετρητή Φ/Β

-  Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος αποθήκευσης καθώς και παρελκόµενων υλικών (πίνακες, καλώδια κλπ.)

-  Αµοιβή για µελέτη - διαστασιολόγηση του συστήµατος.

Πηγή - agronews.gr


Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال