Εσπεριδοειδή | Καλλιεργητικές φροντίδες για τους ανοιξιάτικους εχθρούς


 

Γεωργικές προειδοποιήσεις για την καταπολέμηση των εχθρών και των ασθενειών των εσπεριδοειδών δίνει προς τους παραγωγούς το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ναυπλίου

Συγκεκριμένα, συνίσταται ψεκασμός για το φυλλοδέτη κυρίως όπου διαπιστώνεται σημαντική προσβολή (προσβεβλημένοι βλαστοί πάνω από 20%).

Φυλλοκνίστης - Εριώδης Αλευρώδης

Είναι πολύ σημαντικό η ανοιξιάτικη βλάστηση που είναι η σπουδαιότερη για την παραγωγή, να «ψηθεί» πριν την πλήρη δραστηριοποίηση του φυλλοκνίστη.

Καλλιεργητικά μέτρα:

1. Προσεκτικές, ισορροπημένες λιπάνσεις και αποφυγή χρήσης αζώτου το καλοκαίρι.

2. Κανονικές αρδεύσεις.

Καλοκόρις

Οι νεαρές νύμφες προτιμούν κάποια ζιζάνια (διανόχορτο, περδικούλι, τσουκνίδα, σινάπι, ζοχός, μολόχα, αγριοσέλινο κλπ) τα οποία αν δεν βρουν στον οπωρώνα, ανεβαίνουν στα δένδρα. Οι προσβολές ξεκινούν από τα αρχικά στάδια της βλάστησης ως και τις αρχές της άνθησης, είναι σποραδικές και περιοδικές.

Οδηγίες: Επειδή η ύπαρξη των παραπάνω ζιζανίων παίζει σημαντικό ρόλο στην ελαχιστοποίηση της προσβολής από το έντομο, όπου είναι εφικτό, η αυτοφυής βλάστηση να παραμένει στον οπωρώνα μέχρι την έναρξη της άνθησης των δένδρων.

Τετράνυχοι

Επέμβαση σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές (3 κινητές μορφές ανά φύλλο νέας βλάστησης ή κινητές μορφές στο 20-30% των φύλλων).

Ακάρι της σκουριάς και Παραμορφωτικό Ακάρι της Λεμονιάς

Οδηγίες: Σε κτήματα που πέρσι υπήρχαν προσβολές (2-3% προσβεβλημένα φρούτα) να γίνει επέμβαση στη νέα βλάστηση.

Αφίδες

Οδηγίες: Ελέγχετε συστηματικά τους οπωρώνες για τον έγκαιρο εντοπισμό των προσβολών. Σας υπενθυμίζουμε ότι οι αφίδες είναι φορείς ιώσεων (Τριστέτσα).

Οι χωρίς έλεγχο επεμβάσεις αυτή τη χρονική περίοδο, δημιουργούν προβλήματα στα ωφέλιμα έντομα, τα οποία είναι πολύτιμα στην καταπολέμηση εχθρών των εσπεριδοειδών (αφίδες, φυλλοκνίστης, αλευρώδης, Ισέρυα, κοκκοειδή).

Στους οπωρώνες, καλό είναι να γίνει ένας προσεκτικός κλαδοκάθαρος, που θα δημιουργήσει συνθήκες καλού αερισμού και φωτισμού στα δένδρα και θα μειώσει τις προσβολές από κοκκοειδή, που ευνοούνται από ασφυκτικές συνθήκες αερισμού και φωτισμού.

Παγετός

Στα δένδρα που υπάρχουν ζημιές από παγετό, το κλάδεμα να καθυστερήσει προκειμένου να εμφανιστεί ολόκληρη η ζημία με την άνοδο των θερμοκρασιών. Οι υπόλοιπες καλλιεργητικές φροντίδες μπορούν να πραγματοποιηθούν κανονικά.


Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال