Ανοιξιάτικες επεμβάσεις για εχθρούς και ασθένειες στα Αμπέλια


 

Οδηγίες από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ναυπλίου

Σε αμπέλια με ιστορικό προσβολών, για τον καλύτερο έλεγχο της ασθένειας της φόμοψης και την ελαχιστοποίηση των μολύνσεων, συνιστώνται δύο με τρεις διαδοχικές ανοιξιάτικες επεμβάσεις ξεκινώντας την πρώτη όταν το 30 – 40% των ματιών βρίσκεται στο στάδιο Δ. 

Από τον μύκητα προσβάλλονται κυρίως οι βλαστοί, οι κληματίδες και οι βραχίονες αλλά και τα φύλλα, οι μίσχοι και τα σταφύλια. Οι προσβεβλημένες κληματίδες έχουν χρώμα λευκό προς το γκρι και φέρουν μαύρα στίγματα, τις καρποφορίες του μύκητα. Η βροχή και η υγρασία συμβάλλουν στην δημιουργία μολύνσεων στην νεαρή βλάστηση.

Ωίδιο

Η ασθένεια προσβάλλει όλα τα τρυφερά όργανα την άνοιξη (φύλλα, βλαστούς, σταφύλια). Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές, αν δεν αντιμετωπιστεί νωρίς στην αρχή της βλάστησης. Ο μύκητας διαχειμάζει στα μάτια της βάσης της κληματίδας.

Ο πρώτος ψεκασμός είναι καθοριστικός για την εξέλιξη της ασθένειας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και για την σχολαστική διαβροχή όλων των πράσινων τμημάτων των πρεμνών.

Να γίνει ψεκασμός στο στάδιο των 2-3 φύλλων (στάδιο Ε, μήκος βλαστού 5-6 εκατ. ).

Προσοχή: Για την αποφυγή ή καθυστέρηση δημιουργίας ανθεκτικότητας:

  • Εναλλαγή των δραστικών ουσιών μέσα στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.
  • Να τηρείται ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.
  • Να χρησιμοποιείται η μικρότερη αποτελεσματική δόση εφαρμογής.

Ακάρεα

Τα ακάρεα κάνουν εμφανή την παρουσία τους με την έναρξη της βλάστησης και προκαλούν χαρακτηριστικά συμπτώματα.

Οδηγίες: Δεν προκαλούν συνήθως ζημιές που να δικαιολογούν επέμβαση. Στα αμπέλια που κρίνεται ότι η επέμβαση είναι αναγκαία (νεκρώσεις οφθαλμών και ισχυρές παραμορφώσεις βλαστών την προηγούμενη χρονιά), αυτή να γίνει με εγκεκριμένα σκευάσματα.

Θρίπες

Σε αμπελώνες που διαπιστωθούν θρίπες (χτυπώντας βλαστούς πάνω σε λευκή επιφάνεια στο στάδιο Δ ή με χρήση μπλε ή κίτρινης κολλητικής παγίδας) , να γίνει επέμβαση με εγκεκριμένα σκευάσματα.

Πηγή www.in.gr

Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال