Τι πρέπει να κάνουν οι παραγωγοί για να κρατήσουν ιδιοπαραγόμενο πατατόσπορο


 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας υπενθυμίζει σε όλους τους καλλιεργητές πατάτας που σχεδιάζουν να καλλιεργήσουν καλοκαιρινή (φθινοπωρινή) πατάτα, ότι σε περίπτωση που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν ιδιοπαραγόμενο πατατόσπορο από προηγούμενη εγκατεστημένη καλλιέργειά τους, οφείλουν να διαθέτουν Βεβαίωση Ιδιοπαραγόμενου Πατατόσπορου από την ΔΑΟΚ Μεσσηνίας.

Η βεβαίωση αυτή δίνεται μετά από αίτησή τους με βάση τον αριθμό εγγραφής τους στο φυτοϋγειονομικό Μητρώο Επαγγελματιών, τα σημεία παραγωγής, έκταση, ποσότητα, τιμολόγια αγοράς πιστοποιημένου πατατόσπορου και μετά από εξέταση των αποθηκευμένων κονδύλων ή/και εγκατεστημένης καλλιέργειας πατάτας.

Σύμφωνα με την νομοθεσία, η φύτευση (επίσπορης) καλλιέργειας πατάτας χωρίς την εκ των προτέρων εξασφάλιση των απαραίτητων εγγράφων (τιμολόγια αγοράς πατατόσπορου ή Βεβαίωση παραγωγής ιδιοπαραγόμενου πατατόσπορου από την ΔΑΟΚ Μεσσηνίας) αφενός θα σημαίνει ότι η καλλιέργεια δεν θα δικαιούται αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ μετά τυχόν φυσική καταστροφή και αφ’ ετέρου θα επισύρει τις προβλεπόμενες από τον Νόμο κυρώσεις.

Ο ιδιοπαραγόμενος πατατόσπορος προορίζεται μόνον για σπορά σε αγρό του ίδιου του καλλιεργητή απ’ όπου προήλθε και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο εμπορίας ή δωρεάν παραχώρησης σε άλλον παραγωγό.

Επίσης, υπενθυμίζετα,ι η απαγόρευση της φύτευσης κονδύλων πατάτας που προορίζονται για κατανάλωση λόγω του κινδύνου που υφίσταται για την μετάδοση και εγκατάσταση στο έδαφος παθογόνων της πατάτας που δεν υπάρχουν στην περιοχή μας.

EπικοινωνήστεΔΑΟΚ Μεσσηνίας, Διοικητήριο 2ος όροφος, τηλ. 2721361205, 206, 235.

Πηγή giorgoskatsadonis.blogspot.com

Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال