Η σοφία της φύσης στα ανθρώπινα χέρια


 

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες των δύο τελευταίων αιώνων, απέτυχαν να διατηρήσουν βιώσιμη ισορροπία άνθρακα (C) μεταξύ α. έδαφος και υπεδάφους και β. της ατμόσφαιρας και των ωκεανών. Αυτός είναι, πιθανά, ο κύριος λόγος για μεγάλες διαταραχές του πλανήτη, όπως η υπερθέρμανση, η οξίνιση του θαλασσινού νερού, η κλιματική αλλαγή, η μειωμένη παραγωγικότητα των αγρών και η ερημοποίηση των εδαφών.

Μια απλοποιημένη περιγραφή θα ήταν η εξής:

Έχουμε πάρα πολύ C στην ατμόσφαιρα και αυξάνεται, και πολύ λίγο C στο έδαφος και μειώνεται.

Σε λίγα χρόνια, οι απαιτήσεις σε τρόφιμα θα πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες περίπου 10 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι μια πρόκληση, που έρχεται αντιμέτωπη με πολλούς αρνητικούς παράγοντες και προβλέψεις .

Η σύγχρονη υψηλή τεχνολογία, στην οποία οι άνθρωποι φαίνεται να βασίζονται, δεν έχει ακόμη προσφέρει σημαντική βοήθεια στην παγκόσμια επάρκεια τροφής . Στον τομέα αυτό, μάλλον κατ’ ευφημισμό , είναι υψηλή .

Η καλύτερη κατανόηση της Μητέρας Φύσης, καθώς και ορισμένων αρχαίων ανθρώπινων, σοφών πρακτικών, μπορεί μάλλον να βοηθήσει πολύ περισσότερο.

Η λέξη biochar, αποτελεί αγγλικό νεολογισμό, που προέρχεται από την ελληνική λέξη «βίος» (ζωή) και «char» από το κάρβουνο

ΒΙΟΑΝΘΡΑΚΑΣ (BIOCHAR)

Ο βιοάνθρακας, είναι ένα είδος πυρογενούς άνθρακα (κάρβουνου), που παρασκευάζεται από την ανθρακοποίηση ή απανθράκωση ( πυρόλυση ) της υπολειμματικής βιομάζας.

Ορίζεται ως: ''το στερεό υλικό που λαμβάνεται από τη θερμοχημική μετατροπή της βιομάζας σε περιβάλλον περιορισμένο σε οξυγόνο'' (International Biochar Initiative). Η λέξη biochar, αποτελεί αγγλικό νεολογισμό, που προέρχεται από την ελληνική λέξη «βίος» (ζωή) και «char» από το κάρβουνο.

Ο βιοάνθρακας, είναι ένα μαύρο, στερεό, πορώδες, ενεργό υλικό, που μπορεί να παραμείνει, σχεδόν αναλλοίωτο, για αιώνες και χιλιετίες στο έδαφος. Αυτή η ανθεκτικότητα, τον καθιστά  ένα τέλειο μέσο για, σχεδόν μόνιμη, δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα στο έδαφος(PyCCS), αφαιρώντας αντίστοιχες ποσότητες από την ατμόσφαιρα.

Έχει πολλές ιδιότητες και τη φιλοδοξία να εκτιμηθεί ως το Νο1 υλικό της βιώσιμης ανάπτυξης γιατί:

– προέρχεται από απόβλητα βιομάζας, που λειτουργούν σήμερα κυρίως ως ρύποι .

– μπορεί να ενισχύσει την αειφορία και να αυξήσει την γεωργική παραγωγικότητα.

 μπορεί να βοηθήσει στην διατήρηση των δασών και της άγριας ζωής.

– μπορεί να βελτιώσει την υγεία και την απόδοση των κτηνοτροφικών ζώων και να μειώσει     τη σχετική ρύπανση.

– μπορεί να λειτουργήσει κατά της ερημοποίησης της γης.

– μπορεί να αντικαταστήσει πολλά υλικά που προέρχονται από μη βιώσιμες πηγές.

– έχει πολλές χρήσεις στη βιομηχανία και συνεχώς αναδύονται νέες.

– μπορεί να απενεργοποιήσει τοξικές ουσίες, βαρέα μέταλλα και άλλους επιμολυντές και ρύπους.

Είναι φανερό ότι, ένα νέο επιστημονικό πεδίο, σχετικά με την κατανόηση, την παραγωγή, την ποιοτική αξιολόγηση, τις χρήσεις και τις εφαρμογές του βιοάνθρακα, αναπτύσσεται ραγδαία. Μπορεί να παραχθεί με μερικούς διαφορετικούς τρόπους και σε πολλές κλίμακες.

Δεν  αφορά μόνο  βιομηχανικές μονάδες και εξειδικευμένους επιστήμονες, αλλά και μικρούς αγρότες και απλούς κηπουρούς.

Σχεδόν ο καθένας μπορεί να φτιάξει τον δικό του βιοάνθρακα και να τον χρησιμοποιήσει, με  προϋπόθεση να έχει κατανοήσει μερικές βασικές αρχές .

Κάθε χρόνο, η παραγωγή ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς, στις Μεσογειακές χώρες, καταλείπει τεράστιες ποσότητες υπολειμματικής βιομάζας.

Στην Ελλάδα, 2,5 εκατομμύρια τόνοι ελαιοκλαδεμάτων παράγονται ετησίως.

Πρόκειται για μια σημαντική πηγή ρύπανσης, η οποία προκαλεί περιβαλλοντικούς κινδύνους, κυρίως λόγω ανεπαρκούς διαχείρισης.

Η πυρόλυση αυτής της υπολειμματικής βιομάζας, μπορεί να προσφέρει ενέργεια και τον πολύτιμο βιοάνθρακα, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ελαιοκαλλιέργειας.

Με την υιοθέτηση κατάλληλων καλλιεργητικών τεχνικών και τη συμβολή του βιοάνθρακα, δεν είναι δύσκολο η ελαιοκομία και τα προϊόντα της, να οδηγηθούν σε αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα και να αποκτήσουν την ανάλογη προστιθέμενη αξία .

Η ελαιοκομία έτσι, θα γίνει μία από τις λύσεις του προβλήματος του φαινομένου του θερμοκηπίου .

Σπεύσατε, να ενημερωθείτε περισσότερο και να αναλάβετε δράση!

Πηγές

https://www.ithaka-institut.org/en/home

https://www.biochar-journal.org/en

https://www.european-biochar.org/

https://biochar-international.org/

https://biochar-us.org/

https://wilsonbiochar.com/

του Δρ Μιχαήλ Αϊνατζόγλου

Ο Μιχαήλ Αϊνατζόγλου είναι ένας:

MD, DDS, Phd , Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

Επίσης: Ανεξάρτητος ερευνητής Ελιάς και Περιβάλλοντος και ελαιοκαλλιεργητής www.damaskinoelies.com email: info@damaskinoelies.gr 

Πηγή άρθρου - olivenews.gr

Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال